Komora zubních techniků ČR

KZT je profesní, stavovský a dobrovolný, neziskový, nepolitický občanský spolek s právní subjektivitou. Je otevřen pro všechny zubní techniky a asistenty zubních techniků České republiky. KZT podporuje odbornost výkonu povolání zubních techniků a způsob jeho vykonávání v souladu s obecně závaznými předpisy a jeho etikou. Podporuje oprávněné profesní zájmy svých členů. Iniciativně se vyjadřuje k legislativním návrhům týkajících se oboru. Vyjadřuje se ke splnění podmínek svých členů k výkonu činnosti v oboru a ke splnění podmínek pro provoz stomatologických laboratoří.

14. 11. 2018
Pozvánka na
1. 11. 2018
Bonifikace úhrad za celkové náhrady 2018 se zpětnou platností
1. 11. 2018
Oblastní schůzky – Praha, Olomouc
24. 10. 2018
Jaký byl Pragodent 2018?
15. 10. 2018
Jen pro členy • Pracovnělékařské prohlídky
3. 10. 2018
Jen pro členy • Pragodent – aktualizováno
26. 9. 2018
Jen pro členy • Pragodent – on line registrace pro vstupenky zdarma
30. 8. 2018
Průzkum spokojenosti nelékařských pracovníků
16. 8. 2018
Jen pro členy • Kategorizace prací – informace
11. 7. 2018
Jen pro členy • Povinnost založit zdravotnické pracovníky do NRZP
1. 6. 2018
GDPR – metodická příručka pro ambulantní sféru
23. 5. 2018
Jen pro členy • NRZP – chybějící ikona
16. 5. 2018
Jen pro členy • GDPR v zubní laboratoři – aktualizováno
25. 4. 2018
Jen pro členy • Národní registr zdravotnických pracovníků – NRZP
24. 4. 2018
IX. Sněm KZT ČR
4. 4. 2018
Jen pro členy • Výkazy pro ÚZIS
28. 3. 2018
Pozvání na IX. Sněm KZT ČR
23. 3. 2018
Jen pro členy • Situace kolem výroby zdravotnických prostředků
22. 2. 2018
Jen pro členy • Pozvání na Oral Reconstruction Global Symposium
26. 1. 2018
Jen pro členy • Upozornění od administrátorů ÚZIS