Komora zubních techniků ČR

je profesní, stavovský a dobrovolný, neziskový, nepolitický občanský spolek s právní subjektivitou.

Komora vznikla v roce 2009 sloučením tří organizací – Unií zubních techniků, Společenstva zubních techniků a organizací Ortotech.

Komora je otevřena pro všechny zubní techniky a asistenty zubních techniků České republiky. 

Podporuje odbornost výkonu povolání zubních techniků a způsob jeho vykonávání v souladu s obecně závaznými předpisy a jeho etikou. 

Podporuje oprávněné profesní zájmy svých členů. Iniciativně se vyjadřuje k legislativním návrhům týkajících se oboru.

Vyjadřuje se ke splnění podmínek svých členů k výkonu činnosti v oboru a ke splnění podmínek pro provoz stomatologických laboratoří.