Vzhledem k tomu, že se pacienti stále častěji obracejí na Komoru zubních techniků a žádají o různé informace, zřídili jsme pro tento účel novou webovou stránku “Užitečné informace” v rubrice “PACIENT

Jako pomocný materiál, který si můžete stáhnout, zveřejňujeme leták od COREGY: Péče o snímatelnou zubní náhradu”