Členem Komory se může stát každá fyzická osoba s plnou právní subjektivitou, která je profesí zubní technik nebo asistent zubního technika a o své členství se písemně přihlásí (řádným vyplněním přihlášky) a zaplatí členský příspěvek.


Členství v Komoře vzniká dnem, kdy částka členského příspěvku byla připsána na účet Komory.

Číslo účtu: 195781838/0600
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo nebo IČO
Konstantní symbol: 0308

Výše členského příspěvku na kalendářní rok 2024 činí:

pro podnikajícího člena, odborného zástupce, statutární orgán obchodní společnosti, jako je jednatel, člen představenstva, společník s.r.o., majitel a.s.

pro ostatní členy, jako je zaměstnanec, mateřská dovolená, důchodce, student  

3 500,- Kč

 

1 200,- Kč

 

Člen Komory má:

Člen Komory obdrží vlastní identifikační kód, který ho bude opravňovat k čerpání výhod pro členy.

Tento kód bude zároveň sloužit jako přihlašovací kód do uzamčených rubrik webových stránek Komory.  Spolu s tímto kódem mu bude zasláno i heslo. Více v přihlašovacích údajích. Na uzamčených webových stránkách budete moci sledovat zápisy z jednání Rady, dostanete se do rubriky důležité informace, kde budete mít přístup k důležitým dokumentům Komory, které budou právně zpracovány a rovněž v rubrice zákonů a formulářů naleznete vybrané pasáže týkající se přímo zubních laboratoří.

Máte-li zájem stát se členem Komory zubních techniků ČR a svým členstvím podpořit tuto organizaci, stáhněte si prosím přihlášku, vyplňte ji, vytiskněte a PODEPSANOU ji: 

buď naskenujte a pošlete emailem na adresu: sekretariat@komorazt.cz

nebo zašlete poštou na adresu:

Komora zubních techniků ČR
Ostrovského 253/3
Praze 5
150 00
 

Doklad o zaplacení Vám po vyžádání zašleme – kontaktujte: sekretariat@komorazt.cz