Fixní náhrady

Jejich pomocí nahrazujeme jeden, nebo více chybějících zubů. Výsledkem ošetření pacienta je dokonalý komfort i estetika. Fixní neboli pevné korunkové zubní náhrady jsou pevně připevněny (nacementovány) na obroušené zuby.

Mezi fixní náhrady, které Vám může lékař nabídnout patří:

Částečné korunkové náhrady: onlay či inlay. Dále pak fazety, korunky a můstky.

Onlay, inlay

Pokud je zub příliš poškozen kazem, je možno jej opravit částečnou fixní (pevně spojenou) náhradou. Ta se fixuje do dutiny (tzv. kavity), která vznikne odstraněním zubního kazu. 

Zubní náhrada by měla obnovit funkci i vzhled zubů. Dnešní pestrá volba materiálů nabízí zhotovení náhrad, které již zmiňovanými požadavky, tedy svou funkcí a vzhledem imitují a nahrazují část zubů k nerozeznání od zdravých.

Fazeta

Náhrada, která je určena na přední část zubu. Jedná se o estetickou náhradu na řezácích a špičácích. Fazety lze zhotovovat z kompozitních, nebo keramických materiálů.

Korunka

Zhotoví se, pokud je zub poškozen tak, že rozsah postižení nedovoluje tento stav ošetřit onlayí. Korunka plně nahrazuje chybějící povrch zubů (plášť), který se nasadí na ošetřený a obroušením připravený zub. Zubní korunky, ačkoliv to tak nevypadá, jsou velmi složité zubní náhrady, náročné na výrobu. Každá zubní korunka je jedinečná, vyrobena na zakázku pro vás. Opět se zhotovují z různých materiálů:

  1. Celokovové (neestetická náhrada)
  2. Kompozitní
  3. Kovo-keramické – kombinace kov a  keramika
  4. Celokeramické

V bodě 2. – 4. se jedná o náhrady bílé, estetické. Volba náhrady je řízena návrhem vašeho ošetřujícího lékaře. 

celokovová korunka
kompozitní korunka
kovokeramická korunka
celokeramická korunka
Můstek

Zhotoví se v případě, že jste přišli o celý, nebo více zubů. Zuby sousedící s mezerou, která vznikla po ztrátě zubu, se obrousí a jako mostní pilíře v podobě korunek mezi sebou pevně drží zub, který nahrazuje ztracený a vyplňuje mezeru.

V případě ztráty zubu je důležité vyplnit mezeru po chybějícím zubu co nejdříve. Argumentem pro takové počínání není pouze estetické hledisko, ale je třeba vzít v úvahu také skutečnost, že po ztrátě zubu dochází k posouvání sousedních zubů do vzniklé mezery (křivení). Pokud zuby v protější čelisti nemají oporu, uvolňují se a povylézají. Následkem všech těchto změn dochází k nenávratným poruchám skusu a k trvalému porušení poměrů v ústech.

  1. Můstky fasetované – kovová konstrukce fasetovaná kompozitním, nebo        keramickým materiálem.
  2. Můstky celokeramické
Korunky a můstky na implantát

Tyto náhrady se také používají v kombinaci s implantáty, kterými se v dnešní době nahrazují ztráty zubů, bez nutnosti úprav a fixace na vlastní zuby.

Zde jste nalezli obecné informace o možnostech fixních náhrad dnešní doby.

Pro bližší informace vedoucí k úspěšnému ošetření a vyřešení vašich potíží se vždy obracejte na svého ošetřujícího lékaře.