KZT zajistí:

Umístění loga partnera do sekce „partner KZT“ na webových stránkách www.komorazt.cz.

Umístění termínů očekávaných událostí partnera do sekce „kalendáře akcí“.

Publikování dodaného článku na blogu webových stránek www.komorazt.cz, – maximálně jedenkrát za měsíc.

V případě mimořádné události partnera umístění tohoto sdělení do „novinek“ webových stránek www.komorazt.cz.

Umožnění prezentace či reklamního sdělení partnera ve facebookové skupině KZT – maximálně dvakrát do měsíce.

Na vyžádání přiloží sdělení partnera k emailové korespondenci členské základně KZT.

 

PARTNER se zavazuje:

Dodat veškeré materiály určené k prezentaci včas, a v požadovaném formátu.

Umístit logo „smluvní partner KZT“ na své webové stránky

Propagovat KZT na svých akcích jako smysluplnou organizaci pro zubní techniky

CENA:

1.000,- Kč za každý měsíc aktivní prezentace, 

avšak minimální roční úhrada činí 12.000,- Kč

Zahrnuje umístění banneru na všech webových stránkách KZT vyjma titulní.

CENA:

2.500,- Kč na jeden měsíc

25.000,- Kč na jeden rok

ROZMÉRY BANNERU

Upřednostňujeme formát čtverce 300 x 300 px

V případě obdélníku pevnou šířku 300 px, výška může být od 250 – 500 px  

VELIKOST BANNERU

Maximální datová velikost pro bannery: 5 MB

Podporované formáty bannerů: JPEG, PNG a GIF

Pro podrobnější informace kontaktujte