Implantáty

Zubní implantáty jsou v podstatě „umělé zubní kořeny“, které jsou po zhojení v ústech schopny nést korunku, můstek, nebo přidržovat protézu. Jedná se o titanový váleček se šroubovitým závitem. 

Alergie na titan se téměř nevyskytují. Jeho vhojování trvá několik měsíců. 

Tento laicky „umělý kořen“ (neviditelná část) tvoří stabilní základ pro dlouhodobé upevnění protetické náhrady (viditelná část), která vyplňuje esteticky a funkčně mezeru po chybějícím zubu.

Implantát může nést 1 korunku, pokud je více implantátů vedle sebe, mohou nést můstek. 

Dále mohou přidržovat snímací protézu. Lze je též využít pro ortodontické účely.

Náhrady, které lze kombinovat s implantáty naleznete v záložce fixní protetika a snímací protetika.

Další ilustrativní varianty níže.

implantát
implantát a abutment
abutment
korunka
komplet s korunkou

Zde jste nalezli obecné informace o možnostech náhrad dnešní doby.

Pro bližší informace vedoucí k úspěšnému ošetření a vyřešení Vašich potíží se vždy obracejte na svého ošetřujícího lékaře.