CEMENTACE NEPŘÍMÝCH NÁHRAD

15. 5. 2024 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem CEMENTACE NEPŘÍMÝCH NÁHRAD

Blog

Některé společnosti využívají ke zlepšování svých výrobků a zavádění nových především základní technologie vyvinuté jinými společnostmi, zatímco jiné společnosti provádějí základní výzkum a vývoj technologií ve vlastní režii. Je tento rozdíl pro někoho, kdo výsledné produkty denně používá v zubní ordinaci nebo laboratoři, relevantní? Je – protože společnosti s hlubokými znalostmi základních komponentů, chemie a technologií jsou schopny řešit stávající problémy a pružně a rychle reagovat na potřeby trhu. Tento článek popisuje vliv několika základních technologií vyvinutých společností Kuraray Noritake Dental Inc. na cementování nepřímých náhrad.    

ADHEZIVNÍ CEMENTACE DŘÍVE A NYNÍ

Možnost frézování zubních náhrad z různých druhů keramiky otevřela nové možnosti v protetice – lze zhotovit a nasadit vysoce estetické náhrady. V této souvislosti se často podceňuje role adhezivních systémů cementování, které nejen podporují estetický vzhled průsvitných náhrad v barvě zubu, ale také otevírají cestu k méně invazivní preparaci a provedení náhrad. Dřívější systémy, které umožňovaly chemickou adhezi mezi zuby a nepřímými náhradami, se bohužel vyznačovaly zhoršeným dlouhodobým chováním a vysokou citlivostí na techniku, přičemž postup aplikace byl velmi složitý. Vývoj technologie ve společnosti Kuraray Noritake Dental Inc. významně přispěl ke zlepšení dlouhodobé kvality systémů pro lepení a ke zjednodušení manipulace.

OPTIMALIZACE DLOUHODOBÉ KVALITY LEPENÍ

Aby bylo možné dosáhnout dlouhodobého spojení raných systémů cementován se strukturou zubu (zejména dentinem), rozhodla se společnost Kuraray, mateřská společnost Kuraray Noritake Dental Inc., v 70. letech 20. století zaměřit na vývoj silnějšího adhezivního monomeru. Jako první krok na cestě k dokonalosti představila v roce 1976 fosfátový monomer Phenyl-P. O pět let později vedlo pokračující úsilí o zlepšení a zdokonalení jeho molekulární struktury k zavedení oblíbeného monomeru MDP, který je schopen vytvořit obzvláště silnou a dlouhotrvající vazbu na sklovinu, dentin, kov a zirkon.

Skutečnost, že je stále součástí všech lepidel a systémů adhezivní cementace společnosti Kuraray Noritake Dental Inc. a současně jej používají i další výrobci k optimalizaci pevnosti a trvanlivosti spoje u svých výrobků, zdůrazňuje důmyslnost tohoto vynálezu. Ve srovnání s MDP syntetizovaným jinde vyniká originální monomer MDP od společnosti Kuraray Noritake Dental Inc. bezkonkurenční úrovní čistoty. Nezávislé studie ukazují, že tato úroveň čistoty má pozitivní vliv na jeho chování při lepení. Tím, že monomer MDP nabízí stabilitu ve vlhkém prostředí, přispívá ke konzistentnějšímu chování výrobků, které jej obsahují.

Aby však systémy s adhezivním pryskyřičným cementem zajistily pevné spojení s vynikajícím utěsněním okrajů, nestačí, aby obsahovaly pouze adhezivní monomer. Je nutná také účinná polymerace tohoto monomeru – a ne vždy je toho snadné dosáhnout. Aby bylo možné zajistit účinné vytvrzení cementu PANAVIA TM V5 světlem a ve tmě, vyvinula společnost Kuraray Noritake Dental Inc. technologii Touch-Cure.

Klíčovou součástí této technologie je nově vyvinutý, vysoce aktivní urychlovač polymerace v přípravku PANAVIA TM V5 Tooth Primer, který je schopen koexistovat s kyselým monomerem MDP a podporuje polymeraci, která začíná na rozhraní mezi zubem a cementem v okamžiku, kdy je přípravek PANAVIA TM V5 Paste nanesen na povrch zubu již ošetřený primerem. V systému PANAVIA TM Veneer LC – systému se světlem vytvrzovaným pryskyřičným cementem, který pracuje se stejnými primery – vykazuje urychlovač polymerace v přípravku PANAVIA TM V5 Tooth Primer stejný mechanismus účinku. Přispívá k polymerizaci adhezivního rozhraní, zatímco přípravek PANAVIA TM Veneer LC Paste nabízí vynikající stabilitu při okolním světle a polymeruje vytvrzováním světlem.

ZJEDNODUŠENÍ CEMENTOVÁNÍ SKLOKERAMICKÝCH NÁHRAD

Méně lahviček, méně kroků a zjednodušené postupy cementace: to je důvod, proč byly krátce po roce 2000 vyvinuty a zavedeny samolepicí pryskyřičné cementy. Většina těchto výrobků má však omezený rozsah indikací. Fungují dobře na zirkonu, kovu, sklovině a dentinu, ale pro lepení sklokeramiky se buď nedoporučují, nebo potřebují další silanový primer. Cement PANAVIA TM SA Universal s obsahem MDP je jiný díky další patentované technologii společnosti Kuraray Noritake Dental Inc – monomeru LCSi, silanovému spojovacímu činidlu s dlouhým uhlíkovým řetězcem. Tento monomer vytváří silnou chemickou vazbu s pryskyřičným kompozitem, porcelánem a keramikou křemičitého typu (jako je disilikát lithia), takže odpadá potřeba samostatné silanové složky (primer nebo lepidlo). Využitím výhod této technologie se přípravek PANAVIA TM SA Cement Universal jasně odlišuje od ostatních samolepicích pryskyřičných cementů jako skutečně jednosložkový systém cementování i pro náhrady ze sklokeramiky.

V případě potřeby lze pevnost vazby přípravku ke struktuře zubu zvýšit použitím oblíbeného univerzálního lepidla CLEARFIL TM Universal Bond Quick s technologií Rapid Bond. Tuto technologii vyvinula společnost Kuraray Noritake Dental Inc. s cílem vyřešit problémy spojené s pomalým pronikáním do struktury zubu, zejména do vlhkého dentinu, které je pro univerzální lepidla typické. Aby byla zajištěna správná penetrace, musí se tato lepidla dlouho dlouho aktivně vtírat do struktury zubu nebo uživatelé musí nějakou dobu čekat, než vrstvu vytvrdí světlem. Patentovaná technologie Rapid Bond, která se skládá z originálního monomeru MDP v kombinaci s hydrofilními amidovými monomery, zajišťuje vysokou afinitu k vodě, což vede k rychlé a hluboké penetraci do vlhkého dentinu. V důsledku toho se zkracuje doba aplikace a zjednodušuje se manipulace, aniž by to mělo negativní vliv na kvalitu spoje.   

ZÁVĚR

Technologie vyvinuté společností Kuraray Noritake Dental Inc. výrazně přispěly ke zlepšení lepicí schopnosti systémů adhezivního cementování a ke skutečně univerzálnímu použití samolepicích pryskyřičných cementů. V důsledku toho společnost nabízí pro typické klinické situace zjednodušené portfolio vysoce výkonných pryskyřičných cementů pro každého uživatele. Je zapotřebí méně komponent a méně kroků a postupy se zjednodušují – pro méně chyb a estetické náhrady, které vydrží. Kromě technologických výhod nabízejí uvedené výrobky mnoho dalších užitečných vlastností.

Produkty z řady PANAVIA k zakoupení na  www.d-way.cz do konce června 2024 v akci 5+1 ZDARMA.

Citovaná literatura

1) Functional monomer impurity affects adhesive performance.; Yoshihara K, Nagaoka N, Okihara T, Kuroboshi M, Hayakawa S, Maruo Y, Nishigawa G, De Munck J, Yoshida Y, Van Meerbeek B. Dent Mater. 2015 Dec;31(12):1493-501. 2) Touch-Cure Polymerization at the Composite Cement-Dentin Interface.; Yoshihara K, Nagaoka N, Benino Y, Nakamura A, Hara T, Maruo Y, Yoshida Y, Van Meerbeek B.J Dent Res. 2021 Aug;100(9):935-94