Ortodoncie

V dnešní moderní době hraje v životě člověka velkou roli vzhled. Nejde jen o oblečení, účes nebo módní doplňky, ale i krásný a zdravý chrup.

 

Ortodoncie je lékařský obor, který se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí nepravidelnosti postavení zubů, vztahy zubních oblouků a anomáliemi čelistí.

 

V ortodontické terapii používáme různé typy ortodontických přístrojů. Tyto přístroje působí tlakem a tahem na jednotlivé zuby, skupiny zubů, nebo celé zubní oblouky a čelisti. Vykonávají tlak nebo tah, buď samy a aktivně působí na změnu, tj. úpravu vadného postavení nebo pouze zprostředkovávají přenos síly, která má svůj původ jinde (např. činnost žvýkacího svalstva).

 

Podle funkce dělíme přístroje na aktivní a pasivní – neaktivní to v ústech znamená, když na ně a jejich prostřednictvím nepůsobí činnost svalů.

Podle způsobu upevnění v ústech dělíme na: fixní a snímací ortodontické přístroje

Fixní aparáty

Zhotovují se přímo v ordinaci ošetřujícím lékařem, nebo je možné i nepřímé lepení zámků na zuby pomocí tzv. nosičů zhotovených v zubní laboratoři, které zkracují pracovní čas v ústech na několik minut.

Skládají se z ortodontických kroužků a zámků, které jsou nalepené na zuby, a oblouků – drátků, které jsou vkládány do zámků a kroužků a tím postupně tvarují zubní oblouk a umožňují posun zubů. Oblouky jsou fixovány do zámečků elastickými gumičkami.

Ovlivňují celý orofaciální systém (týkající se oblasti úst a obličeje).

Řeší těžší stěsnání zubů, u těchto vad někdy bývá nutná i extrakce (vytržení) stálých zubů.

Je nutné dobré zajištění hygieny pacientem, důležitá je i pravidelná péče hygienistky, jinak dochází k odvápnění skloviny a ke zvýšené kazivosti zubů. Zámky se umisťují na přední nebo zadní plošce zubů. Nevýhodou fixních aparátů je finanční náročnost.

Fixní aparátky se zámky umístěnými na přední straně zubů.

Fixní aparátek se zámky umístěnými na vnitřní straně zubů.

Většinou se aplikuje při léčbě jednodušších vad, důvodem vnitřního lepení je pouze estetika.

Fixně kotvené aparáty a přídavná zařízení k fixním aparátům

Nedílnou součástí fixních aparátů jsou různé druhy pomocných zařízení, které napomáhají při ortodontické léčbě. K příslušenství fixního aparátu patří vedle kroužků, zámků, oblouků a ligatur další intraorální a extraorální zařízení.

Výrobky jsou zhotovovány v zubní laboratoři ortodontickým zubním technikem.

Jsou pevně kotvené na zubech. Slouží samostatně k léčbě v horní nebo dolní čelisti. Mohou ovlivňovat i vzájemné postavení čelistí nebo některé typy se používají jako přídavná zařízení k fixním aparátům.

Výrobky jsou náročné na preciznost zhotovení a většina působí bez spolupráce pacienta.

Snímací aparáty

Výrobky jsou zhotovovány v zubní laboratoři. Výhodou aparátu je možnost zajištění dobré hygieny a nižší finanční náročnost. Je však nutné důsledné nošení, aby bylo docíleno dobrých výsledků léčby. Všechny tyto typy výrobků jsou vyjímatelné z úst.

Aparáty se rozdělují podle funkce na skupiny:

Deskové aparáty – samostatně umístěné v horní nebo dolní čelisti, ovlivňují postavení jednotlivých zubů, tvar a velikost zubních oblouků.

Skládají se z pryskyřičného těla, drátěných spon, které drží rovnátka v ústech a velmi často z různých expanzních šroubů či pružin, které fungují jako aktivní prvek k pohybu jednotlivých zubů či skupin zubů.

Funkční aparáty – nazývají se funkční, protože upravují funkci čelistí. Jsou používány pro léčbu ortodontických vad vzniklých na podkladě zlozvyku či na podkladě odchylného růstu horní nebo dolní čelisti. 

Jejich úkolem je bránit zlozvyku nebo ho odstranit, což umožní kostem a kostnímu výběžku se zuby, aby se mohly normálně vyvíjet. Je-li vada skusu dána odchylným růstem jedné z čelistí, umožňují funkční aparáty stimulovat tu čelist, která roste méně nebo naopak brzdit růst čelisti, která roste více. 

Stejně jako deskové aparáty se vyrábějí z pryskyřice a drátěných prvků, ale jsou konstrukčně náročnější, protože jsou jako celek zhotovovány na obě čelisti.

Retenční aparáty – po sejmutí fixních rovnátek je tendence ke vzniku recidivy a velmi často dochází k nežádoucím pohybům zubů. Po ukončení fixní léčby dostává pacient snímací retenční aparát, který zajistí stabilizaci zubů v kosti v novém postavení. Retenční aparáty mají pouze udržovací funkci a brání návratu zubů do původní pozice. Mohou to být jednoduché snímací deskové aparátky, které obsahují pouze retenční drátěné spony, ale ne aktivní drátěné prvky. Nebo to může být retainer vyrobený z průhledné fólie, která je přesně vylisovaná podle zubů.

Zde jste nalezli obecné informace o možnostech ortodontických aparátů dnešní doby.

Pro bližší informace vedoucí k úspěšnému ošetření a vyřešení vašich potíží se vždy obracejte na svého ošetřujícího lékaře.