ÚZIS – zápis zdravotnických pracovníků do registru NRZP

28. 8. 2023 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚZIS – zápis zdravotnických pracovníků do registru NRZP

Aktuality Novinky

Chtěli bychom vás informovat, že v současné době rozesílá ÚZIS do datových schránek upozornění těm zdravotnickým pracovníkům, kteří nesplnili povinnost zápisu do NRZP (Národního registru zdravotnických pracovníků)

Někteří z vás zaměňují registry a jsou přesvědčeni, že povinnost splnili.

Proto níže uvádíme seznam registrů rezortu zdravotnictví, ke kterým se váže vaše povinnost.

RZPRO – Registr zdravotnických prostředků

Ohlašovací povinnost musí splnit každý výrobce individuálně zhotovených zdravotnických prostředků (např. zubní laboratoře, výrobci individuálních protetických a ortopedických pomůcek, apod.)

NRPZS – Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Tento registr poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice.

Údaje vkládá příslušný správní orgán, kontaktní údaje doplňuje přímo poskytovatel. 

NRZP – Národní registr zdravotnických pracovníků 

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen předávat do registru za své zaměstnance požadované informace. Poskytovatel předává údaje také za zaměstnance, kteří pracují na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Poskytovatel, který je fyzickou osobou a poskytuje zdravotní služby, je sám sobě zaměstnavatelem a do registru se zapisuje také.

Pro to, jak postupovat při zápisu zdravotnických pracovníků do registru NRZP, jsme už v minulosti zpracovali názorný obrázkový postup, který najdete na webové stránce “Národní registr zdravotnických pracovníků – NRZP”