ÚSTECKÝ DENT 2023

23. 1. 2023 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚSTECKÝ DENT 2023

Aktuality Novinky

Mgr. Břetislav Matyáš

Letošní již 6. ročník proběhl ve dnech 17. a 18. ledna. Soutěžící studijních oborů Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik přijeli z celé ČR. Celkem jsme se přivítali s účastníky zdravotnických škol z Prahy Alšova nábřeží, Nymburka, Benešova u Prahy, Karlových Varů, Hradce Králové, Brna, Českých Budějovic, Ostravy, Plzně – soukromé VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, Plzně – státní Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy,  a samozřejmě Ústí nad Labem. Mezinárodní rozměr dodali této významné události soutěžící z  Maďarska – technické školy Oladi Budapest a Szombathely.

Soutěžní den na ústecké VOŠZ a SŠZ slavnostně zahájili ředitelka školy PhDr. Miroslava Zoubková společně se zástupci Ústeckého Kraje. Po organizačních informacích odborné učitelky Elišky Berkové začalo 24 účastníků naplňovat dvě soutěžní disciplíny. V kresebné se hodnotila kresba žvýkací plochy prvního horního moláru. U modelace druhého dolního premoláru a prvního dolního moláru šlo především o precizní voskovou modelaci a morfologicky vystihnout jejich přirozenost. K dispozici měli účastníci též speciální pomůcky a materiály, které poskytli pro tento účel sponzoři. Bez nich a přispění Krajského úřadu by nemohla tato akce proběhnout.  Podporu jsme letos získali především u společností StomaTeam, což byl i mediální partner akce v zastoupení Mgr. Věry Tautové, Henry Schein, Dentamed, Vita, Interdent, Rodentica, Kulzer, Krbec Dent, Vaše zubní centrum – Kera  Dens,  Microdent, GSK, Rotadent, Dental Trade, Labino, Bílinská kyselka a Komory zubních techniků v zastoupení paní Deanou Hejnovou.

Odborní porotci,János Makó – Budapest,  Michal Nový – Interdent, Jan Jirkovský – VITA Zahnfabrik, Jiří Hanek – GC, Karel Pletka – Dental Trade a Filip Vyšata – Vaše zubní centrum, měli opravdu složitý úkol vybrat a ocenit nejlepší práce. Všechny byly na značně profesionální úrovni a ve většině velmi vyrovnané.

Připraven byl i poměrně bohatý doprovodný program pro doprovázející pedagogy. Studentky oboru Diplomovaná dentální hygienistka předvedly svoje schopnosti a dovednosti v rámci praktické správné ústní hygieny. Firma Labino prezentovala software propojující zubní laboratoře a ordinace a zástupci Světa rovnátek předvedli přípravu léčebných plánů u řešení ortodontických anomálií neviditelnými rovnátky Invisalign.  Zábavný společenský večer pak poskytl pedagogům a studentům prostor k diskusím a výměně zkušeností z vlastní výuky a též přispěl k celkové přátelské atmosféře, ve které se celá soutěž nesla.

Druhý den se všichni sešli ke konečnému verdiktu poroty. Na první pozici v kresbě stanula Lucie Jalušková z pořádající školy, druhé místo patřilo Natálii Novotné taktéž z VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem, třetí  Viktórii Kozák z BVHSZC Kezmϋves képzӧ Budapest. V modelovacích technikách se nejlépe dařilo Zuzaně Šmelhausové ze SZŠ a VOŠZ v Nymburku, druhou pozici obsadila Veronika Bystřická ze SZŠ a VOŠZ v Brně a třetí Helén Narancsik z VMSZC Oladi Technikum, Szombathely v Maďarsku. Jelikož každá škola měla vždy dva zástupce mezi soutěžícími, stala se po celkovém součtu bodů nejúspěšnější školou VOŠZ a SŠZ z Ústí nad Labem. Vítězové obdrželi od zástupců podporovatelů a porotců velmi hodnotné ceny.

Velmi pozitivní reakce a podnětné diskuse všech účastníků nás opět zavazují uspořádat soutěž i v příštím roce. Již nyní pracujeme na tématech obou soutěžních disciplín. Přijměte tedy touto cestou srdečné pozvání na Ústecký Dent 2024.