Odborné stanovisko ČSK k částečným snímatelným náhradám

25. 1. 2023 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odborné stanovisko ČSK k částečným snímatelným náhradám

Aktuality Novinky

V časopisu České stomatologické komory LKS vyšlo
“Odborné stanovisko představenstva Komory č. 2/2022 k částečným snímatelným náhradám s čistě mukózním přenosem žvýkacího tlaku”

Schváleno usnesením představenstva Komory č. USN2022/12/02 ze dne 9. prosince 2022

Představenstvo České stomatologické komory vydává podle § 39 odst. 3 organizačního řádu ČSK na základě stanoviska České společnosti protetické stomatologie toto odborné stanovisko představenstva Komory k částečným snímatelným náhradám s čistě mukózním přenosem žvýkacího tlaku:

Částečné snímatelné náhrady s čistě mukózním přenosem žvýkacího tlaku (jednoduché drátěné či plastové spony) jsou indikovány pouze jako krátkodobé (provizorní) protetické ošetření.

Odůvodnění:

Částečná snímatelná náhrada s čistě mukózním přenosem žvýkacího tlaku v delším časovém úseku způsobuje přetížení anatomických struktur, které nejsou uzpůsobené k přímému přenosu žvýkacích tlaků/sil, a dochází tak k jejich úbytku – resorpci. Zuby, na kterých je zajištěna retence drátěnou sponou, jsou rovněž přetěžované/páčené při snímání a nasazování náhrad – není stabilizace zubu proti tlaku drátěného ramene při snímání a nasazování. Zuby opticky vystupují následkem zanořování náhrady do protézního lože, dochází rychlejšímu k úbytku kosti alveolu a zvětšuje se extraalveolární páka působící na zub. Postupně se přetěžují, vytvářejí artikulační překážku a vyviklávají se.

Částečnou snímatelnou náhradu s čistě mukózním přenosem žvýkacího tlaku je možné použít pouze krátkodobě, v řádu týdnů, měsíců, např. jako provizorní řešení na dobu hojení po extrakcích zubů.

Použití částečné snímatelné náhrady s čistě mukózním přenosem žvýkacího tlaku pro definitivní protetické řešení nelze považovat za lege artis ošetření.

Literatura:

Carr, A.B. and Brown, D.T., 2010. McCracken’s removable partial prosthodontics-e-book. Elsevier Health Sciences.

Şakar, O., 2016. Current status on partial edentulism and removable partial dentures. In Removable Partial Dentures (pp. 3-8). Springer, Cham.

Jones, J.D. and Garcia, L.T., 2009. Removable partial dentures: a clinician’s guide. John Wiley & Sons.

Odkaz na celý časopis  LKS 01/2023