Ošetření All-on-four® a All-on-six® digitálně a přesně aneb zlepšení výsledku skenování s použitím skenovacích transferů

19. 10. 2022 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ošetření All-on-four® a All-on-six® digitálně a přesně aneb zlepšení výsledku skenování s použitím skenovacích transferů

Aktuality Blog

Výchozím bodem zkoumání je předpoklad, že dosavadní úprava pískováním zlepšuje výsledky intraorálních skenerů. Výsledkem výzkumu a testování jsou skenovací transfery jako abutmenty, které přináší skvělé výsledky při použití intraorálního skeneru. Metoda zatím není přesná a funkční při použití s desktopovými skenery, kde překáží přesnému skenování způsob ošetření povrchu pískováním, to zatím zhoršuje výsledky. S desktopovými laboratorními skenery proto provádí technici v IPD další testování a vylepšení systému.

Optimální workflow u bezzubých čelistí

Pracovní protokol

1. Mock-up k ověření proveditelnosti a funkčnosti návrhu- finální postavení zubů,
    skusový registrát a vyhodnocení hodnot
2. Klinické zhodnocení situace kostní nabídky
3. Implantační šablona
    zhodnocení potřeby operace kosti, pokud je potřeba a zda-li je pacientem vítána
4. Navigovaná chirurgie
5. Umístění implantátů
6. Protéza dle mock-upu

Proč použít skenovací transfery- abutmenty

Dobré plánování plus navigovaná chirurgie je důležitou součástí finálního úspěchu ve všech případech a znamená minimalizaci následných problémů. Nejedná se však o typický a nejvíce používaný model postupu v praxi. Ano, existují pracovní postupy při řešení ošetření bezzubé čelisti pomocí protokolu All-on-four®/All-on-six®, při kterých je také nutné plánování a optimálně také navigovaná řízená chirurgie pomocí specificky řízeného umístění
v zóně molárů (nebo přímo do Zygomy). Na druhou stranu v některých případech, ve kterých by byla chirurgie vhodná, ale je odmítnutá z klinických či ekonomických důvodů, je použití transepitálních Multi-unit abutmentů nutností. Jsou doporučovány také z dalších důvodů, kdy například slouží jako spojení, které vynechá implantát z okluze chráníc před žvýkacími tlaky, jak axiálními, tak více důležitými transverzálními tlaky. Dalšími z případů jsou kazuistiky, kdy Multi-unit abutmenty sjednotí spojení s implantátem v případech, kdy pacient se k nám dostane z jiných klinik a má v ústech několik různých implantátů.

Vždy však Multi-unit abutmenty nemusí být nutností, pokud uplatníme pracovní protokol, který navrhuje Jan Dlouhý viz  doprovodné fotografie, které pro nás nafotil

Skenovací transfery tedy používáme pouze ve spojení s Multi-unit abutmenty tak, aby nám pomohly s přesným skenováním v případech  použití technik All-on-four® & All-on-six®.
Pokud je možné použít pracovní protokol v optimálních případech ošetření protetikou, jaký navrhuje a používá Jan Dlouhý, pak použití skenovacích transferů nedává příliš smysl. Dovolili bychom si však v těchto případech navrhnout, protože Jan Dlouhý začíná s vyzkoušeným mock-upem u každého klinického případu, integrovat tento mock-up spolu se skenováním na úrovni implantátů pomocí skenovacích tělísek IPD 2004- společnost, která odhaluje originální vektorové dosedy implantátů a ujistit se tak, že jsou plně odhalené hlavy skenovacích tělísek, což pomůže ušetřit obtíže vzniklé díky nepřesnému skenování více členů. 

Pak dle kroku č. 5 skenovacího protokolu č. 3 (viz obrázek s názvem Krok_c_5_protokol_3.png), ale namísto použití skenovacích transfer abutmentů, použít standardní IPD skenovací tělíska a skenovat na úrovni implantátů. Zde vzniká pouze omezení v podobě výšky skenovacích tělísek a tak je klíčem k řešení ujištění se, že máme vrch skenovacích tělísek plně odhalený a tak dobře čitelný pro skener.

Pracovní protokol při použití Multi-unit abutmentů- zpřesněný s použitím skenovacích transferů.

Workflow navrhované techniky z IPD 2004 bude možné použít také v jejich novém CAD programu, který vyvíjí a sestavují s názvem ModelPro®. Při skenování se standardními skenovacími tělísky bude možné použití nástroje k odstranění
nesrovnalostí v prostorových rozměrech způsobených skenováním- scanning dimensional discrepancy tool, půjde o přesné zarovnání- IPD´s accurate alignment.

Mgr. Miroslav Diviš,

www.exklusiv-dent.cz
www. proteticke-komponenty.cz