Konec je začátek

10. 7. 2022 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konec je začátek

Blog

Je velmi obtížné neustále hledat autory nebo sestavovat témata, která by mohla zajímat čtenáře, aby byli ochotni si článek přečíst nebo alespoň projít fotodokumentaci. Měl by takový článek být spíše edukativní nebo zábavný? PR článků jsou plné komerční (odborné) časáky. To nechcete číst, pokud vám zrovna autor není nějak blízký. Když už si článek otevřete, jste plni očekávání, že vám to něco přinese a nebude to úplný brak. Moc techniků, kteří se chtějí prezentovat, není, vlastně se to bohužel výrazně blíží nule.

Letos jsem měl možnost úspěšně ukončit svou dráhu studia, která měla důležitou podmínku v podobě závěrečné bakalářské práce. Společně se mnou ukončilo studium několik dalších kolegyň, které musely splnit stejná pravidla. Česká republika má hned několik dalších škol, které každoročně vyplivnou další a další techniky.

V průběhu jara nás na fcb. neustále někdo prosil o vyplnění dotazníku pro svou závěrečnou práci. To se stalo vstupní bránou a základní myšlenkou pro produkci odborných článků s tématy studentů. Musím uznale sklonit hlavu před množstvím času nad mnohdy náročnými tématy, kterým se budoucí technici věnují za účelem dosažení nejlepšího výsledku a navíc si musí v závěru práci obhájit.

Můj závěr jsem zpečetil svou oblíbenou veterinou, kterou otevřu tuto skupinu nebo sérii článků a nechám vás, abyste si udělali vlastní obraz k této problematice.

Postupným skládáním mých 18-letých zkušeností jsem přišel na názor, který mě dovedl myslím si, k zajímavému úhlu pohledu na celou věc, o ten bych se s vámi rád na úvod podělil.

Přeji Vám slunečné léto, všem příjemné prázdniny a pohodové listování v blogu KZT.

Martin Karbusický

Dnešní podoba veterinárního lékařství a jeho oboru stomatologie

V obecné rovině se veterinární lékařství celosvětově posouvá, učí a přejímá množství technologií z humánní medicíny stejně tak, jako humánní medicína aplikuje prvky farmaceutického pokroku veterinárního lékařství ve svých oborech.

Veterinární stomatologie zažívá v posledních letech velký oborový boom díky lidské stomatologii a jejím pokrokům. Příkladem je digitalizace, která významně ovlivňuje úspěch v ošetření, následují rentgenologie (nepřímá digitalizace), endodoncie a její pokrok v ošetření, ortodoncie anebo dokonce implantologie.

V mnoha případech, ale není pokrok zcela žádoucí a v rámci etiky by neměl být aplikován automaticky. Chápu majitelé svých mazlíčků, kteří dnes investují desetitisíce korun do chovů ve snaze znásobit svou investici a proměnit ji v úspěšné podnikání.

Co je ovšem velkým nepřítelem v moderním ošetřování, je čas. Lidský život je v porovnání s tím zvířecím neporovnatelný. Ano, máme společná období a v nich i společné životní etapy. Dětství a mléčný chrup, dospívání s jeho výměnou za stálý, dospělost a postupná ztráta zubů. Samostatnou kategorií je traumatologie a úrazy.  Rozdíl, který je však patrný v porovnání, je časové období, které každý v jednotlivých vývojových etapách prožíváme.

Porovnání lidského a psího života

Většina stomatologického vývoje je ve prospěch zkvalitnění lidského života, za účelem udržení vlastního chrupu, odstranění ortodontických vad, nebo možnost nahradit ztracený zub implantátem, prakticky plnohodnotnou zubní náhradou na mnoho dalších let nebo desetiletí.

Patří to však do veterinární medicíny?

Bohužel v zvířecím světě se psí život neposouvá a nemění, proto některé evoluční způsoby ošetření, které by měly být rádoby přínosem, nepatří do zvířecího světa a jsou za hranicemi veterinární etiky.

V mnoha případech se jedná o velmi finančně náročné zákroky nejen na práci lékaře, ale i na vybavení, které jsou zcela neaplikovatelné, nerentabilní a mohou život zvířete spíše zkomplikovat a znepříjemnit. S tím se také zvyšují rizika možných pozdějších komplikací, kdy si v případě zvířete dovolím klást důraz na neporovnatelnou osu života.

Kde je uznatelná hranice?

Myslím, že se dnes v mnoha případech dostáváme za hranu. Vize velkých úspěchů a s tím spojených zisků, vede mnoho chovatelů k řešením, které nemají nic společného s morálním jednání a neberou ohled na samotné zvíře. Dnešní chovatelské potřeby, můžeme tomu říkat, jak už jsme zmiňovali i podnikání, protože se jedná o obchod, který je nadřazen zvířecím potřebám.

A jakou roli v tom celém sehrává zubní technik?

V žádném případě se nemůže jednat o práci v běžném provozu. Je nádherné a hřejivé u srdce, pokud se vám podaří dosáhnout výsledku a pomůžete svým výrobkem nebo náhradou k dosažení úspěšné léčby, kdy čas věnovaný řešení problému a studii léčby, proměníte ve skutečnost a náhradou ulevíte zvířeti, které mělo bolesti, a způsobené komplikace mu ztěžovaly kvalitu života.