ÚSTECKÝ DENT 2022

9. 6. 2022 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚSTECKÝ DENT 2022

Aktuality Novinky

Mgr. Břetislav Matyáš

Letošní již 5. jubilejní ročník proběhl po dvouleté kovidové pauze ve dnech 6. a 7. června. Soutěžící studijních oborů Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik přijeli z celé ČR. Celkem jsme se přivítali s účastníky zdravotnických škol z Prahy Alšova nábřeží, Prahy Radlic (školy pro neslyšící), Nymburka, Benešova u Prahy, Karlových Varů, Hradce Králové, Brna, Olomouce, Plzně –  soukromé VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, Plzně – státní Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy a samozřejmě Ústí nad Labem. Mezinárodní rozměr dodali této významné události soutěžící z Německa – Oberstufenzentrum Potsdam a Maďarska – technické školy Oladi Budapes

Soutěžní den na ústecké VOŠZ a SŠZ slavnostně zahájili ředitelka školy PhDr. Miroslava Zoubková společně se zástupci Ústeckého Kraje. Po organizačních informacích odborné učitelky Miroslavy Hnízdilové začalo 26 účastníků naplňovat dvě soutěžní disciplíny. V kresebné se hodnotila kresba žvýkací plochy prvního dolního moláru. U modelace horního špičáku a sousedních premolárů šlo především o precizní voskovou modelaci a morfologicky vystihnout jejich přirozenost. K dispozici měli účastníci též speciální pomůcky a materiály, které poskytli pro tento účel sponzoři. Bez nich a přispění Krajského úřadu by nemohla tato akce proběhnout.  Podporu jsme letos získali především u společností StomaTeam, což byl i mediální partner akce v zastoupení Mgr. Věry Tautové, Henry Schein, Dentamed, Vita, Interdent, Rodentica, Kulzer, Krbec Dent, Vaše zubní centrum – Kera  Dens,  Microdent, GSK, Rotadent, Dental – Trade, Bílinské kyselky a Komory zubních techniků.

Odborní porotci, Sandor Tóth – Budapest, Zuzana Tipmannová – Schuetz Zahtechnik, Michal Nový – Interdent, Jan Jirkovský – VITA Zahnfabrik, Jiří Hanek – GC, Karel Pletka – Dental – Trade a Filip Vyšata – Vaše zubní centrum, měli opravdu složitý úkol vybrat a ocenit nejlepší práce. Všechny byly na značně profesionální úrovni a ve většině velmi vyrovnané.

Připraven byl i poměrně bohatý doprovodný program pro doprovázející pedagogy. Studentky oboru Diplomovaná dentální hygienistka předvedly svoje schopnosti a dovednosti v rámci praktické správné ústní hygieny a prezentace MUDr. Martina Čelka seznámila účastníky „Proč učit CAD/CAM“.  Zábavný společenský večer pak poskytl pedagogům a studentům prostor k diskusím a výměně zkušeností z vlastní výuky a též přispěl k celkové přátelské atmosféře, ve které se celá soutěž nesla.

Druhý den se všichni sešli ke konečnému verdiktu poroty. Na první pozici v kresbě stanula Hradečná Eliška z Olomouce, druhé místo patřilo Novotné Natálii z pořádající školy, třetí  Fojtíkové Denise z Nymburka. V modelovacích technikách se nejlépe dařilo Novotné Natálii z VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem, druhou pozici obsadila Hajná Petra z téže školy a třetí Nagyi Noém z Technické školy Oladi z Maďarska. Jelikož každá škola měla vždy dva zástupce mezi soutěžícími, stala se po celkovém součtu bodů nejúspěšnější školou VOŠZ a SŠZ z Ústí nad Labem. Vítězové obdrželi od zástupců podporovatelů a porotců velmi hodnotné ceny. V závěru prezidentka Komory zubních techniků Bc. Alexandra Seidlová příznivě ocenila práce soutěžících a předala také hodnotné dary vítězům.

Velmi pozitivní reakce a podnětné diskuse všech účastníků nás opět zavazují uspořádat soutěž i v příštím roce. Již nyní pracujeme na tématu. Přijměte tedy touto cestou srdečné pozvání na Ústecký Dent 2023 ve dnech 16. 1. – 17. 1. 2023.