Zaměstnávání zubních techniků z Ukrajiny v laboratořích

24. 3. 2022 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zaměstnávání zubních techniků z Ukrajiny v laboratořích

Aktuality Novinky

Na povolení ministerstva zdravotnictví mohou zdravotníky z Ukrajiny zaměstnat na tři měsíce jako krátkodobou odbornou stáž zdravotnická zařízení, která jsou pracovištěm akreditovaným pro vzdělávání.

Délka odborné praxe může v tomto případě trvat maximálně 3 měsíce. Po uplynutí této doby je nutné pokračovat v režimu povolení odborné praxe na dobu 12 měsíců podmíněné již doložením dokladu o nostrifikaci (dokladu o zahraničním vzdělání). Je tedy vhodné si během doby 3 měsíců zařídit nostrifikaci. Pracovat ale musí pod dohledem plně kvalifikovaného zdravotníka.

Pro práci v ostatních zdravotnických zařízeních musí ukrajinští zubní technici splnit aprobační zkoušky. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví.

Nic ovšem nebrání tomu, abyste mohli ukrajinské zubní techniky zaměstnat jako pomocné síly (úklid, rozvoz práce apod.)