Vyhláška o povinném očkování

15. 12. 2021 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhláška o povinném očkování

Aktuality Novinky

Ve Sbírce zákonů vyšla 10. 12. 2021 vyhláška č. 466/2021 Sb., která zavádí povinné očkování proti covidu pro zdravotníky včetně studentů medicíny, zdravotnických škol a ostatních zaměstnanců zdravotnických zařízení /znění viz. níže/

Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem

Tato vyhláška neobsahuje sankce za nesplnění povinnosti, ale tyto jsou stanoveny zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v § 92k, který řeší  přestupky na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví a uvádí, že se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že se nepodrobí stanovenému pravidelnému nebo mimořádnému očkování nebo se před zařazením na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění nepodrobí stanovenému zvláštnímu očkování. Za tento přestupek může být uložena pokuta do 10 000 Kč.

Jak dlouho bude vyhláška platit, je otázkou, protože pravděpodobný nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek už dříve řekl, že nesouhlasí s povinnou vakcinací podle věku a ohledně vybraných skupin, že bude záležet na postavení profesních organizací.