XI. Sněm KZT ČR

13. 9. 2021 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem XI. Sněm KZT ČR

Aktuality Novinky

XI. řádný Sněm KZT se uskutečnil 11. září 2021 po dvou a půl leté pauze způsobené protiepidemickými opatřeními v důsledku epidemie koronaviru. Konal se v zrekonstruovaném a nám již známém prostředí hotelu PYRAMIDA, který se nachází v Praze 6 – Břevnově. Sněmu se i přes trvající některá opatření zúčastnilo 74 řádných členů a 1 host, za to jim velmi děkujeme, protože díky tomu byl Sněm usnášeníschopný.

Po úvodních oficialitách Sněmu (schválení programu a schválení komisí) zazněla od prezidentky Alexandry Seidlové zpráva o činnosti KZT za uplynulé období. Poté následovaly další zprávy o hospodaření za rok 2019 a 2020 a byl schválen rozpočet na rok 2022. Nechyběla ani zpráva revizní a mandátové komise.

V dílčích zprávách zazněla zmínka o předpokladu navýšení zaručené minimální mzdy, členové byli seznámeni s povinnostmi plynoucími z nového nařízení EU o zdravotnických prostředcích, byla jim představena nová aplikace pro vyhledávání zubních laboratoří. Členům také bylo předloženo vyjádření Ministerstva zdravotnictví o tom, zda je celoživotního vzdělávání podmínkou pro podnikání. Členové si vyslechli a shlédli, co vše bylo připraveno pro Techdent 2020, který se kvůli pandemii neuskutečnil, a ve velké míře projevili o takovou akci zájem. Rada KZT proto přislíbila, že udělá vše pro to, aby tuto akci zrealizovala v květnu 2022. Nejdůležitějším bodem Sněmu byla informace o legislativních změnách týkajících se Novely zákona č. 48/1997 Sb., která je aktuálně před posledním schválením Poslaneckou sněmovnou. 

Výčet zpráv najdete v Usnesení Sněmu a podrobnosti v zápisu ze Sněmu, který bude po zpracování uveřejněn v rubrice mezi zápisy.