Děláme výjimečnou a nenahraditelnou práci, kterou si neumíme nacenit

30. 6. 2021 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Děláme výjimečnou a nenahraditelnou práci, kterou si neumíme nacenit

Blog

Rozhovor s prezidentkou Komory zubních techniků ČR, Bc. Alexandrou Seidlovou

Komora zubních techniků je podobně jako další profesní organizace dobrovolné sdružení. „Záleží na tom, jakou aktivitu vyvineme a podle toho se nám lidé hlásí. Rozlišujeme zaregistrované členy a členy, kteří si pro letošní rok zaplatili členský příspěvek – tedy aktivní členy. Máme asi 1600 registrovaných a necelých 700 má v tuto chvíli zaplaceno. Jsme si vědomi toho, že řada kolegů vstupuje do KZT pouze účelově, jenom využije našeho servisu a další roky už nezaplatí a takzvaně „nás v tom nechá“. Když ale přijde problém, neváhají využít našich služeb a někdy se až nevybíravým způsobem dožadují pomoci. Je to nefér,“ postěžovala si v rozhovoru prezidentka KZT ČR, Bc. Alexandra Seidlová.

Komora zubních techniků se věnuje především sledování legislativy, aby byla schopna poskytovat členům kvalitní servis při plnění povinností, které jim ukládá zákon. „Těch povinností je celá řada, ne každý se v tom orientuje, proto se na to hodně zaměřujeme. Paní Tůmová ze sekretariátu poskytuje rozsáhlý online servis. Například připomínáme registrace zdravotnických prostředků, popřípadě jejich prodlužování, vyplňování statistických formulářů a řadu dalších služeb,“ vysvětlila Seidlová.

Platící členové mají výhodu v podobě přístupu do placených sekcí webu KZT, které jsou rozděleny na informace podnikatelské a běžné, a stejně tak je rozdělena i výše členských příspěvků.

Jak vnímají zubní technici stále nové digitální technologie objevující se na trhu, určené zubním laboratořím i zubním ordinacím? Cítí se jimi ohroženi nebo je přijali jako zajímavou možnost zrychlení některých pracovních postupů?

Pokud budeme brát náš obor jako segment z celosvětového trhu, tak nás to zasahuje až poslední dobou, a to spíše přisuzuji logické výměně generací. Mladí lidé v tom vidí budoucnost a je jejich přirozeností posouvat obor dále dle aktuálních možností. Vznikem digitálního skenu od lékaře je nezbytná návaznost digitální výrobou. To se pomalu stává denním chlebem a s přibývajícím množstvím digitálních stomatologických ordinací přibývají i digitální laboratoře, a to je moc dobře. Pokud ale jde o modely, je v laboratoři nejvíce používaným materiálem sádra. Kolem tisku modelů bude ještě hodně diskuzí. Je velmi těžké nahradit ve výrobě materiál, který je ekonomicky a funkčně desítky let smysluplný a de facto jediný. 3D tisk bude nevyhnutelně jeho nástupce, ale výrazně to musí ovlivnit finální cenu výrobku. Samotná pořizovací cena, materiál a obsluha, která si vyžaduje velkou pozornost je finančně nákladná.“

Komora zubních techniků aktuálně pracujeme na webináři na to téma. Webinář bude realizován pravděpodobně v červnu nebo v září tohoto roku. Jako na každé akci pořádané KZT budou mít členové 50% slevu.

Nedávno jsme se dozvěděli, že Komora zubních techniků připravuje aplikaci na vyhledávání laboratoří. Kdy bude aplikace k dispozici, kde a jak bude fungovat?
S kolegy jsme začali ke konci loňského roku připravovat portál, který se v dnešních dnech pomalu spouští, jehož obsahem je seznam zubních laboratoří pouze v České republice. Služba je určena lékařům, protože cílem je přiblížit a zviditelnit laboratoře kolem nás a udržet samotnou práci na našem trhu. Dnes lze totiž poslat díky digitalizaci práci kamkoliv na světě. Aplikace má sloužit lékařům, kteří si snadno vyhledají ve svém okolí laboratoře, které jsou schopny jim poskytnout typ náhrady, který hledají. Zadají si svůj kraj, event. město, a poté výrobek – například zirkonové práce nebo práce na implantáty, případně individualizované celkové náhrady a systém jim vygeneruje nabídky laboratoří v okolí. V tuto chvíli se systém naplňuje daty, která si jednotlivé laboratoře samy do systému vloží, a až bude naplněn, bude zpropagován lékařům.

Budou se moci v databázi registrovat všechny zubní laboratoře nebo pouze ty, jejichž zřizovatelé jsou členy KZT?
Prezentace v seznamu má samozřejmě své podmínky. Do systému budou vpuštěny laboratoře členů KZT. Nezajímá nás cena, ani jak je kdo dobrý. To si musí každý řešit ve svém byznysu sám. Ale chceme, aby laboratoře měly v pořádku všechny doklady včetně členství v KZT. Ze strany zákona, jak českého, tak evropského, je vyvíjen tlak na výrobce individuálně zhotovovaných náhrad, a proto chceme podporovat laboratoře, které mají vše v pořádku. S tím jim samozřejmě nepřetržitě pomáháme.

Jedním z dlouhodobě řešených témat jsou snímatelné zubní náhrady, které patří mezi protetiku plně hrazenou pojišťovnou. Úhrady pojišťoven jsou ale trvale nízké, navíc je potřebná dohoda mezi laboratoří a zubním lékařem, který má s pojišťovnou smlouvu. Jaká je aktuální situace?
Toto souvisí s novelou přílohy 4 zákona 48, tedy s novým sazebníkem a týká se to především tzv. „I“ kódů. Zubní technici nemají smlouvy s pojišťovnami, takže by si v podstatě měli účtovat ceny tak, jak vychází podle reálných nákladů, a některé laboratoře to tak skutečně dělají. Většina laboratoří se ale přizpůsobuje podmínce, že lékař nesmí na tento typ náhrad nic účtovat, takže se snažíme, aby se oba subjekty (zubní lékař + laboratoř) do stanovené ceny nějak vešly. Je to ale hodně nekomfortní situace.  Pro některé zubní lékaře je nepřijatelné vybírat od seniorů peníze, takže se z toho stává Černý Petr, kterého ale máme v ruce všichni – lékaři i my. A my bohužel cenu de facto celé roky deformujeme.

Ideální by bylo dovolit doplatky a ve sněmovně nyní řešený zákon tento dodatek má. Je teď ve třetím čtení v Parlamentu ČR. Celý sazebník je značně zredukovaný, jak detailně popisuje prezidentka KZT v záznamu rozhovoru. Vysvětluje také: „Celková náhrada má nově i doplatkovou alternativu. Zůstává ale částečná snímatelná náhrada s rigidními opěrnými prvky, ke které je bohužel přiřazena i individuální lžíce a výztužný třmen, a celková úhrada pro oba subjekty je natolik nedostatečná, že není možné ji za tuto úhradu vyrobit. Bude záležet na tom, jak to lékaři vysvětlí pacientům a jak se k tomu postaví jednotlivé laboratoře.“

Zubní techniky coby výrobce nedávno zasáhla změna nařízení EU o zdravotnických prostředcích.
Přineslo to trochu chaosu a hysterie, jak už to s implementací evropských norem bývá (vzpomeňme na GDPR), ale my jsme to opravdu velice pečivě sledovali, konzultovali s MZ a SÚKLem, a nakonec snad víme, co je potřeba udělat. Stále platí (od roku 2017), že výrobce individuálního zdravotnického prostředku, vytvořeného na zakázku, má povinnost ke každému výrobku doložit „prohlášení o výrobku“. Takže abychom nepřidávali další povinnosti a dokumentaci, upravili jsme Komorou vydávané laboratorní štítky tak, aby odpovídaly požadavkům zákona, a které nově musí lékař poskytnout pacientovi.

Hodně se teď diskutovalo o tom, zda je nutné uvádět do prohlášení šarže materiálů.
Tady musím říct, že materiálové složení ano, šarže nikoli. Ovšem v případě nějaké „nežádoucí příhody“, která by mohla souviset se šarží výrobku, musíme umět vyhledat, z jaké materiálové šarže byl výrobek zhotoven. V našem oboru se nežádoucí příhody neodehrávají, alespoň o žádné za celé roky nevím, občas je potřeba poskytnout složení materiálu kvůli alergii nebo citlivosti na některou ze složek slitin kovů nebo plastů, ale to je tak všechno a nesouvisí to se šaržemi. Zároveň jsme v kontaktu s firmami, které dodávají do laboratoří programy pro evidenci zakázek, aby provedly potřebné změny v tisku štítků. Co nás mrzí, že lékaři zatím tuto věc velice často opomíjejí a používají štítky, které jsou poplatné ještě době minulé, včetně kopíráku… to je tristní.

Komora zubních techniků se potýká i s dalšími problémy, které přináší doba.
Jako všichni se nyní potýkáme s omezeními, přesunuli jsme se do online světa. Na podzim jsme uspořádali online volby do Rady, takže máme dva zcela nové členy, paní Hejnovou a pana Karbusického, který je zároveň viceprezidentem. Je to velký přínos, Dea Hejnová hodně pomáhá v oblasti připomínkování vzdělávacích programů apod. Díky Martinovi Karbusickému se zase podařilo oslovit skupinu těch opravdu nejznámějších špičkových kolegů, se kterými jsme se dohodli, že nám budou nápomocni v odborných věcech, jako „rada odborníků“. Ve spolupráci s nimi jsme připravili odborný kongres „TECHDENT“, který byl již připraven do nejmenších detailů, včetně programu, loga, společenského večera a propagačního videa, a který se zatím bohužel nemohl uskutečnit díky pandemii. Ale s jeho uspořádáním počítáme zhruba na červen příštího roku a s přednášejícími udržujeme kontakt.

Práci zubních techniků také dost zásadně ovlivnila pandemie COVID-19.
Covid-19 velmi zamíchal kartami. Spousta věcí se změnila. My, jako organizace, jsme v tom roce měli táké velké plány. Kongres, volby a další. Vše jinak! Jedním slovem chaos a obavy. Do toho vnášela média dezinformace, spekulace, a samozřejmě zde byl boj o peníze a přežití. Teď přichází vlna nedostatku a tím zdražování. Díky odstávce výrob je všeho aktuálně méně nebo málo, což se promítne v cenách. Je nanejvýš nutné vše promítnout i do našich cen. Doba covidu ukázala, že velké procento laboratoří jede tzv. na náklady, bez rezerv, a stačilo pár týdnů a jejich praxe byly před likvidací. Přežily díky státní pomoci, ale takhle to přece nejde… Děláme tak výjimečnou a nenahraditelnou práci, proč si ji nedokážeme pořádně nacenit? S tím souvisí celkový úbytek techniků, protože ekonomika laboratoří je mnohdy postavena na vodě, bez ohledu na ekonomické parametry, a to vede ke špatnému odměňování zaměstnanců, kteří z oboru utíkají nebo se udělají sami na sebe, a na trh se snaží dostat snížením cen. Bohužel nás neposlouchají a nadále si nedokážou cenu správně nastavit. Dochází k extrémům, nůžky mezi rozpětím cen jsou hodně otevřeny, a to není dobrý signál. Bylo by dobré, kdyby se už nenavazovalo na „dobu před covidem“, ale kdyby se využilo situace a nastala Nová doba, jako odrazový můstek.“

Vnímáte navzdory zmíněným problémům obor zubní technik jako obor perspektivní, který má mladým lidem do budoucna co nabídnout?
Obor je perspektivní, ale bude doufejme jiný a bude se transformovat. Má obrovskou perspektivu a nabízí neuvěřitelné možnosti, ale zubní technik jako takový se musí udržet a být to on, kdo bude i za použití digitálních technologií vyrábět zubní náhrady. Toto si nesmíme nechat vzít. Musíme být pružní, jít s dobou a umět se do tohoto nového světa začlenit. Černě to nevidím, jen si myslím, že bychom neměli škodit sami sobě.