Nová paušální daň a zálohy na pojistné

8. 12. 2020 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová paušální daň a zálohy na pojistné

Aktuality Novinky

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o daních z příjmů, která zavádí od 1. ledna 2021 možnost využití paušální daně pro OSVČ, kdy jedním formulářem a platbou splníte všechny tři povinnosti – odvod zdravotního a sociálního pojištění i platbu daně z příjmů.

Paušální daň, která v roce 2021 činí 5 469 Kč měsíčně, v sobě zahrnuje: 

  1. zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč,
  2. pojistné na sociální zabezpečení navýšené od minimální zálohy o 15 % na 2 976 Kč
  3. a daň z příjmů v symbolické částce 100 Kč, která kompenzuje vyšší odvod na sociálním pojištění.

V příštích letech se bude částka přirozeně zvyšovat podle výsledků ekonomiky státu. Na vývoj paušální daně bude mít vliv inflace, HDP i nezaměstnanost.

K paušální dani se mohou přihlásit podnikatelé, kteří mají roční obrat do 1 milionu korun. To ale není jediná podmínka.

Podle novely zákona se k paušální dani může přihlásit pouze podnikatel, který:

není plátcem DPH a nemá k ní registrační povinnost,

nevykonává funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti,

není dlužníkem, vůči kterému by úřady zahájily insolvenční řízení

a nemá příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů z DPP.

Výhody paušální daně:

S jediným odvodem se zbavíte komunikace se třemi úřady. Jednoduše si nastavíte trvalý příkaz na částku 5 469 Kč a dopředu si tak vyřešíte všechny své povinnosti. S paušální daní dokonce odpadá povinnost podání daňového přiznání či přehledů pojistného. 

S paušální daní se pak podle Ministerstva financí také:

vyhnete platbám daňovým poradcům nebo účetní,

snížíte počet kontrol z finančního úřadu, protože úředníci nebudou mít co kontrolovat.

Nevýhody paušální daně:

Podnikatelům s paušální daní odpadá možnost uplatňovat daňové slevy a úlevy. Nebudou moci uplatnit slevu na:

poplatníka, manžela/manželku, manžela – držitele průkazu ZTP/P, částečný invalidní důchod, plný invalidní důchod, průkaz ZTP/P, studenta, školkovné, evidenci tržeb nebo daňové zvýhodnění či bonus na děti.

Paušální daň se tedy bez složitějších výpočtů vyplatí spíše bezdětným a svobodným podnikatelům s ročními příjmy nízko pod hranicí 1 milionu korun.

Na stránkách Ministerstva financí se nachází kalkulačka, díky které si můžete spočítat, s jakými příjmy se paušální režim vyplatí a kdy raději zůstat u klasického daňového přiznání.

Kalkulačka pro výpočet

Pokud se rozhodnete k přihlášení do paušálního režimu, musíte provést tzv. Oznámení o vstupu do paušálního režimu, ke kterému bude sloužit formulář Ministerstva financí. Tento formulář musíte zaslat na místní finanční úřad, nejpozději ale 10 dnů po začátku období, za které budete daň paušálně odvádět. Pokud s podnikáním teprve začínáte, dokument pošlete ještě před zahájením činnosti. 

Pokud tedy začnete s paušální daní od 1. ledna 2021, oznámení odešlete nejpozději 11. ledna 2021.

Oznámení podáte na tiskopisu ministerstva, nebo si můžete vytvořit vlastní dokument, který bude obsahovat totožný obsah – tedy údaje i strukturu. K paušální dani se můžete přihlásit i pomocí datové schránky.

V oznámení o vstupu do paušálního režimu jste jako poplatníci povinni kromě obecných náležitostí podání uvést:

  1. své identifikační a kontaktní údaje,
  2. údaje o vstupu do paušálního režimu,
  3. údaje o důchodovém pojištění poplatníka
  4. údaje o veřejném zdravotním pojištění poplatníka.

Tato částka (5 469 Kč) bude vždy splatná do 20. dne zálohového období, za které se daná záloha – paušální daň – platí.

První záloha (leden 2021) má splatnost posunutou o měsíc.

Finanční správa spustila v pondělí 7. prosince 2020 příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně.

Formulář oznámení je možný vyplnit ručně (tzv. formulář pro tisk) nebo online v interaktivní aplikaci Finanční správy. Vyplněný formulář je následně potřeba nejpozději do pondělí 11. ledna odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu. Učinit tak lze přes datovou schránku, poštou, na podatelně finančního úřadu či do sběrného boxu umístěného na územním pracovišti.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu pro tisk ke stažení:

Žádost o paušální daň – PDF formulář – pro tisk

V současné době lze Oznámení vyplňovat nejlépe v aplikaci Acrobat Reader verze 11 nebo DC. Ve formátu PDF zvolte funkci „Vyplnit a podepsat“, pomocí níž do Oznámení vyplníte požadované informace.

Nebo si žádost můžete vyplnit online v interaktivní aplikaci FS – zde.