Na této stránce bychom chtěli shrnout důležité informace ohledně pomoci pro zubní laboratoře v době, kdy nový typ koronaviru během pár měsíců obrátil svět naruby. Pro přehlednost toho, na co má kdo nárok, rozdělíme laboratoře podle jejich charakteru.

Sociální pojištění a zdravotní pojištění

prominutí minimálních záloh po dobu 6 měsíců 

Kompenzační bonus 25 000,- Kč –     odkaz na žádost

prodlouženo na období od 1. 5. do 8. 6. 2020  

Ošetřovné na dítě    odkaz na žádost

zvýšeno z 60% na 80% – s platností od 1. dubna

Přiznání k dani z příjmu – lze podat do 1. července plošně bez sankcí z prodlení

Záloha na daň z příjmu splatná v červnu – nemusí se hradit

Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň – a to nejpozději do 15. října 2020

Odložení plateb půjčekinformace

Odložení platby nebo prominutí nájmu – vzor žádosti

Antivirus Cprominutí pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců za červen, červenec a srpen – končí k 31. srpnu 2020

odkaz na podrobnosti programu

Příspěvek z programu „Antivirus“na náhradu mzdy pro zaměstnance – prodlouženo do 31. října 2020

odkaz na žádost  –   pro vyúčtování:  vzor seznamu zaměstnanců 

deset nejčastějších chyb při podání žádosti      vzor vnitřního předpisu

Sociální pojištění a zdravotní pojištění

prominutí minimálních záloh po dobu 6 měsíců

Kompenzační bonus 25 000,- Kč     odkaz na žádost   

prodlouženo na období od 1. 5. do 8. 6. 2020         

Ošetřovné na dítě OSVČ    odkaz na žádost

zvýšeno z 60% na 80% – s platností od 1. dubna

Ošetřovné na dítě pro zaměstnance          tiskopis k potvrzení pro zaměstnavatele

Přiznání k dani z příjmu – lze podat do 1. července plošně bez sankcí z prodlení

Záloha na daň z příjmu splatná v červnu – nemusí se hradit

Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň – a to nejpozději do 15. října 2020

Odložení plateb půjčekinformace

Odložení platby nebo prominutí nájmu – vzor žádosti

Antivirus Cprominutí pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců za červen, červenec a srpen – končí k 31. srpnu 2020

odkaz na podrobnosti programu

Kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o. –  formulář pro žádost

možnost žádat i přes aplikaci: odkaz zde

Příspěvek z programu „Antivirus“na náhradu mzdy pro zaměstnance – prodlouženo do 31. října 2020

odkaz na žádost – pro vyúčtování:  vzor seznamu zaměstnanců

deset nejčastějších chyb při podání žádosti       vzor vnitřního předpisu

Ošetřovné na dítě – může čerpat pouze zaměstnanec 

zvýšeno z 60% na  80% – s platností od 1. dubna

tiskopis k potvrzení pro zaměstnavatele

Přiznání k dani z příjmu – lze podat do 1. července plošně bez sankcí z prodlení

Záloha na daň z příjmu splatná v červnu – nemusí se hradit

Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň – a to nejpozději do 15. října 2020

Odložení plateb půjčekinformace

Odložení platby nebo prominutí nájmu – vzor žádosti

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad vydalo 1. září 2020 mimořádné opatření, s platností od 2. září 2020, které stanovuje organizaci karanténních opatření zdravotnických pracovníků, jež byli v úzkém a tedy epidemiologicky významném kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19. 

Toto opatření je vydáno v souvislosti s trendem vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v České republice. Realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k rostoucímu počtu nakažených na území České republiky.

Cílem opatření je v mimořádné epidemiologické situaci zachovat dostupnost potřebných zdravotních služeb a minimalizovat dopady na dostupnost zdravotních služeb při absenci většího množství klíčových zdravotnických pracovníků z důvodu nařízených karanténních opatření.

Mimořádné opatření MZ – organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků