Na této stránce bychom chtěli shrnout důležité informace ohledně pomoci pro zubní laboratoře v době, kdy nový typ koronaviru během pár měsíců obrátil svět naruby. Pro přehlednost toho, na co má kdo nárok, rozdělíme laboratoře podle jejich charakteru.

Sociální pojištění a zdravotní pojištění

prominutí minimálních záloh po dobu 6 měsíců

Kompenzační bonus 25 000,- Kč –     odkaz na žádost

prodlouženo na období od 1. 5. do 8. 6. 2020  

Ošetřovné na dítě    odkaz na žádost

zvýšeno z 60% na 80% – s platností od 1. dubna

Přiznání k dani z příjmu – lze podat do 1. července plošně bez sankcí z prodlení

Záloha na daň z příjmu splatná v červnu – nemusí se hradit

Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň – a to nejpozději do 15. října 2020

Odložení plateb půjčekinformace

Odložení platby nebo prominutí nájmu – vzor žádosti

Antivirus Cprominutí pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců za červen, červenec a srpen

odkaz na podrobnosti programu

Příspěvek z programu „Antivirus“na náhradu mzdy pro zaměstnance

odkaz na žádost  –   pro vyúčtování:  vzor seznamu zaměstnanců 

deset nejčastějších chyb při podání žádosti      vzor vnitřního předpisu

Sociální pojištění a zdravotní pojištění

prominutí minimálních záloh po dobu 6 měsíců

Kompenzační bonus 25 000,- Kč     odkaz na žádost   

prodlouženo na období od 1. 5. do 8. 6. 2020         

Ošetřovné na dítě OSVČ    odkaz na žádost

zvýšeno z 60% na 80% – s platností od 1. dubna

Ošetřovné na dítě pro zaměstnance          tiskopis k potvrzení pro zaměstnavatele

Přiznání k dani z příjmu – lze podat do 1. července plošně bez sankcí z prodlení

Záloha na daň z příjmu splatná v červnu – nemusí se hradit

Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň – a to nejpozději do 15. října 2020

Odložení plateb půjčekinformace

Odložení platby nebo prominutí nájmu – vzor žádosti

Antivirus Cprominutí pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců za červen, červenec a srpen

odkaz na podrobnosti programu

Kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o. –  formulář pro žádost

možnost žádat i přes aplikaci: odkaz zde

Příspěvek z programu „Antivirus“na náhradu mzdy pro zaměstnance

odkaz na žádost – pro vyúčtování:  vzor seznamu zaměstnanců

deset nejčastějších chyb při podání žádosti       vzor vnitřního předpisu

Ošetřovné na dítě – může čerpat pouze zamětnanec 

zvýšeno z 60% na  80% – s platností od 1. dubna

tiskopis k potvrzení pro zaměstnavatele

Přiznání k dani z příjmu – lze podat do 1. července plošně bez sankcí z prodlení

Záloha na daň z příjmu splatná v červnu – nemusí se hradit

Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň – a to nejpozději do 15. října 2020

Odložení plateb půjčekinformace

Odložení platby nebo prominutí nájmu – vzor žádosti