Na území České republiky začal od pondělí 5. října opět platit nouzový stav. Důvodem pro jeho vyhlášení bylo zhoršení epidemické situace spojené s koronavirem. Původně měl nouzový stav trvat do 3. listopadu, ale byl Poslaneckou sněmovnou prodloužen do 20. listopadu. 

 

Během první vlny koronaviru vláda schválila řadu úlev pro podnikatele. V druhé vlně však rozhodla, že určitá pomoc bude náležet pouze podnikatelům z řad OSVČ a společníkům malých s.r.o., kde převažuje činnost podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky.

Všeobecný přehled kompenzačních programů

Vzhledem k tomu, že zubní ordinace ani laboratoře nebyly opatřeními omezeny, podpora je velmi nízká. Níže jsou vybrány kompenzační programy pro zubní laboratoře.

Ošetřovné na dítě    odkaz na žádost

400 Kč na den do věku 10 let dítěte 

Příspěvek z programu „Antivirus B“na náhradu mzdy pro zaměstnance – prodlouženo do 31. prosince 2020

odkaz na žádost  –   pro vyúčtování:  vzor seznamu zaměstnanců 

deset nejčastějších chyb při podání žádosti      vzor vnitřního předpisu

Ošetřovné na dítě OSVČ    odkaz na žádost

400 Kč na den do věku 10 let dítěte 

Ošetřovné na dítě pro zaměstnancepotvrzení školy není potřeba

na dítě do věku 10 let

70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, u plného úvazku je minimální výše dávky 400 Kč.

Příspěvek z programu „Antivirus B“na náhradu mzdy pro zaměstnance – prodlouženo do 31. prosince 2020

odkaz na žádost  –   pro vyúčtování:  vzor seznamu zaměstnanců 

deset nejčastějších chyb při podání žádosti      vzor vnitřního předpisu

Ošetřovné na dítě OSVČ    odkaz na žádost

400 Kč na den do věku 10 let dítěte 

Ošetřovné na dítě pro zaměstnancepotvrzení školy není potřeba

na dítě do věku 10 let

70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, u plného úvazku je minimální výše dávky 400 Kč.

Na této stránce bychom chtěli shrnout důležité informace ohledně pomoci pro zubní laboratoře v době, kdy nový typ koronaviru během pár měsíců obrátil svět naruby. Pro přehlednost toho, na co má kdo nárok, rozdělíme laboratoře podle jejich charakteru.

Sociální pojištění a zdravotní pojištění

prominutí minimálních záloh po dobu 6 měsíců 

Kompenzační bonus 25 000,- Kč –     odkaz na žádost

prodlouženo na období od 1. 5. do 8. 6. 2020  

Ošetřovné na dítě    odkaz na žádost

zvýšeno z 60% na 80% – s platností od 1. dubna

Přiznání k dani z příjmu – lze podat do 1. července plošně bez sankcí z prodlení

Záloha na daň z příjmu splatná v červnu – nemusí se hradit

Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň – a to nejpozději do 15. října 2020

Odložení plateb půjčekinformace

Odložení platby nebo prominutí nájmu – vzor žádosti

Antivirus Cprominutí pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců za červen, červenec a srpen – končí k 31. srpnu 2020

odkaz na podrobnosti programu

Příspěvek z programu „Antivirus“na náhradu mzdy pro zaměstnance – prodlouženo do 31. října 2020

odkaz na žádost  –   pro vyúčtování:  vzor seznamu zaměstnanců 

deset nejčastějších chyb při podání žádosti      vzor vnitřního předpisu

Sociální pojištění a zdravotní pojištění

prominutí minimálních záloh po dobu 6 měsíců

Kompenzační bonus 25 000,- Kč     odkaz na žádost   

prodlouženo na období od 1. 5. do 8. 6. 2020         

Ošetřovné na dítě OSVČ    odkaz na žádost

zvýšeno z 60% na 80% – s platností od 1. dubna

Ošetřovné na dítě pro zaměstnance          tiskopis k potvrzení pro zaměstnavatele

Přiznání k dani z příjmu – lze podat do 1. července plošně bez sankcí z prodlení

Záloha na daň z příjmu splatná v červnu – nemusí se hradit

Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň – a to nejpozději do 15. října 2020

Odložení plateb půjčekinformace

Odložení platby nebo prominutí nájmu – vzor žádosti

Antivirus Cprominutí pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců za červen, červenec a srpen – končí k 31. srpnu 2020

odkaz na podrobnosti programu

Kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o. –  formulář pro žádost

možnost žádat i přes aplikaci: odkaz zde

Příspěvek z programu „Antivirus“na náhradu mzdy pro zaměstnance – prodlouženo do 31. října 2020

odkaz na žádost – pro vyúčtování:  vzor seznamu zaměstnanců

deset nejčastějších chyb při podání žádosti       vzor vnitřního předpisu

Ošetřovné na dítě – může čerpat pouze zaměstnanec 

zvýšeno z 60% na  80% – s platností od 1. dubna

tiskopis k potvrzení pro zaměstnavatele

Přiznání k dani z příjmu – lze podat do 1. července plošně bez sankcí z prodlení

Záloha na daň z příjmu splatná v červnu – nemusí se hradit

Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň – a to nejpozději do 15. října 2020

Odložení plateb půjčekinformace

Odložení platby nebo prominutí nájmu – vzor žádosti

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad vydalo 1. září 2020 mimořádné opatření, s platností od 2. září 2020, které stanovuje organizaci karanténních opatření zdravotnických pracovníků, jež byli v úzkém a tedy epidemiologicky významném kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19. 

Toto opatření je vydáno v souvislosti s trendem vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v České republice. Realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k rostoucímu počtu nakažených na území České republiky.

Cílem opatření je v mimořádné epidemiologické situaci zachovat dostupnost potřebných zdravotních služeb a minimalizovat dopady na dostupnost zdravotních služeb při absenci většího množství klíčových zdravotnických pracovníků z důvodu nařízených karanténních opatření.

Mimořádné opatření MZ – organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků