Dne  23. září proběhnou volby do Rady a Revizní komise KZT ČR.

Prosíme zájemce o práci v Radě KZT a Revizní komisi, aby si stáhli přihlášku, vyplnili ji včetně své fotografie a zaslali na sekretariat@komorazt.cz

Uzávěrka příjmu kandidátek je 31.8.2023. 

Radou KZT byla prodloužena uzávěrka do 10.9.2023.

Seznam kandidátů do Rady KZT

Ing.  Dominik Bauer        

          Deana Hejnová, MBA

          Martin Holeček

  Bc.  Martin Karbusický

          Roman Pacas

Mgr. Lukáš Seidl, MPA

          Antonín Skokan

          Petr Tomek, DiS

   Bc. Markéta Volrábová

          Soňa Vošmiková

Seznam kandidátů do Revizní komise KZT

        Monika Kosturiková