PŘEDNÁŠEJÍCÍ

logo
přednáška

Tissue management emergency profile s CAD CAM výrobou

Martin HOLEČEK

V roce 1996 ukončil střední zdravotnickou školu v Karlových Varech obor zubní technik. Po čtyřleté praxi v českých laboratořích odcestoval do zahraničí.  Největší část svého profesního života strávil ve West Endu v Londýně, kde se specializoval na komplexní rekonstrukce nesené implantáty. Pracoval v řadě úspěšných soukromých laboratoří od pozice řadového technika až po vedoucího technika nejstarší soukromé zubní laboratoře ve Velké Británii. Po návratu do České republiky zakládá v roce 2016 české frézovací centrum MHdent.com. V roce 2017 získává s partnery z Velké Británie zastoupení protetické firmy Arum a zakládá evropské frézovací centrum Arum dental milling center CZ. V dnešní době se věnuje pouze digitální výrobě stomatologických konstrukcí a to v plném rozsahu všech protetických řešení.

MUDr. Martin Tomeček

Po promoci (2002) pracoval v zubních ordinacích v Praze a Dubaji (UAE). V roce 2010 spolužaložil s MUDr. Janem Streblovem zubní kliniku 3DK. Ve své profesní dráze se zaměřuje především na implantologii, estetickou a protetickou stomatologii.
V roce 2016 absolvoval kurikulum implantologie a kostní regenerace „Regenerator Program“ profesora Istvana Urbana (Urban regeneration institute & Szeged University, Budapešť, HU). S velkým zápalem se věnuje dentální fotografii, interakci světla a materiálů.
Je členem České akademie dentální estetiky. V přednáškové činnosti je autorem mnoha přednášek a praktických kurzů na téma kostní augmentace, dentální implantologie, management měkkých tkání, dentální fotografie, protetiky a dalších témat. Přednášel na konferencích v České a Slovenské republice, Švýcarsku, Portugalsku, Itálii, Jižní Korei. Je spoluautorem odborných článků: R.Rossi et al (Int J Esth Dent, 2020), S. Hein et al. (J Esth Restor Dent 2021).

přednáška

Okluzální kompas a základy morfologie 

Jakub HOŠEK

V roce 1996 ukončil studium na SZŠ Alšovo nábřeží – obor zubní technik. Od té doby pracoval v několika zubních laboratořích pod českým i německým vedením. V letech 2000 až 2003 cestoval v zahraničí a nakonec pracoval jeden rok ve Velké Británii jako keramik v zubní laboratoři Bearwood Prosthetics. Po návratu 2003 založil laboratoř Precident, kde pracuje dodnes. Ve své laboratoři se soustředí na celokeramické práce a estetické rekonstrukce kotvené na zubech i implantátech. Laboratoř Precident přestala s výrobou kovových a kovokeramických náhrad již v roce 2010. Publikoval několik článků a prezentací u nás i v zahraničí v českém i anglickém jazyce. Přeložil do češtiny několik článků a prezentací. Zorganizoval celodenní vzdělávací akci Zirkonia Session, na které se podílela řada špičkových odborníků. Pracoval řadu let jako Country Specialist a odporný poradce pro mezinárodní firmu Kulzer Dental. Podílel se na vývoji globálně úspěšné keramiky Heraceram 750. Z náhlých zdravotních důvodů byl nucen zrušit domluvené turné přednášek téměř po celém světě a spolupráci s Kulzer Dental. V současné době se věnuje pouze laboratoři Precident a zajímá se zejména o morfologii zubů a efektivnost výrobních kroků ve stomatologii. Je certifikovaným členem ČADE – česká asociace dentální estetiky a přednáší o morfologii zubů,  DSD virtual wax up a DSD sketching.

přednáška

Optické vlastnosti a shade management ve stomatologii

Tomáš FOREJTEK

Dokončil školu v oboru zubní technik v Brně v roce 2001. Absolvoval jako nejlepší student z ročníku a díky tomu byl osloven prestižní soukromou zubní klinikou, kde nastoupil na pozici zubní technik. Od začátku kariéry se Tomáš začal specializovat na práci výhradně s keramickými materiály. Po třech letech získávání cenných zkušeností absolvoval atestace z fixní protetiky a stal se vedoucím zubní laboratoře na zmíněné klinice. Dychtivý po zdokonalení svých znalostí a dovedností absolvoval řadu domácích a mezinárodní vzdělávacích kurzů a stáží. V roce 2010 otevřel vlastní zubní laboratoř v Brně, kde se se svým týmem snaží vytvářet vysoce funkční a estetické zubní náhrady a dosahovat co možná nejvyššího možného standardu. V roce 2016 začal používat revoluční eLAB protokol. Integroval ho do jeho výrobních procesů a začal se intenzivně podílet na jeho vývoji. V roce 2018 se stal oficiálním eLAB Instruktorem. Posledních 5 let se také intenzivně věnuje vlastním školením zaměřeným hlavně na keramiku a estetiku nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

přednáška

Estetické fazety na presovaném základu

Ondřej ADAM

Narozen v roce 1979 v Českých Budějovicích, kde po dokončení studií v roce 1998 pracoval jako zubní technik specializovaný na fixní protetiku. V roce 2006 odchází pracovat do zubní laboratoře v Severním Irsku. Zde rozšířil své zkušenosti s fasetováním kovových, sklokeramických, aluminiumoxidových a zirkonoxidových konstrukcí a vrstvenými fasetami. 

Po návratu do České Republiky v roce 2009 zakládá společně s manželkou Kateřinou dentální laboratoř zaměřenou na výrobu vysoce kvalitních keramických náhrad. 

V lednu roku 2010 se stává spolupracovníkem a školitelem Ivoclar Vivadent. O pět let později, v roce 2015 přesouvají laboratoř do nových prostor, kde otevírají Dental Architecture Laboratory. 

přednáška

Keramika a vrstvení v moderní laboratoři

Petr Myšička

Ukončil studium zubního technika v roce 2005 na Střední zdravotnické škole v Ústí nad Labem. Mezi roky 2005 – 2012 pracoval v Jablonném Pod Ještědí a v Praze. V roce 2013 se přestěhoval do Velké Británie, kde posléze také otevřel svojí zubní laboratoř PM Dental Studio. 

Mezi roky 2013 a 2018 se mu podařilo uspět v národní soutěži Aesthetic Dentistry Awards, kde několikrát vyhrál první místo společně se svým spolupracujícím lékařem. Taktéž se stal Dental Technician of the Year 2015. 

Nicméně rok 2022 je rok změny a návratu do České republiky. Tento rok  otevírá novou zubní laboratoř se specializací na estetické rekonstrukce & implantáty. 

Mezi Petrovi koníčky patří dentální fotografie a předávání zkušeností jeho kolegům. Je Opinion Leader pro Ivoclar, pořádají společně přednášky a hands-on kurzy v ČR, ale i v zahraničí. Dále funguje jako oficiální instruktor pro eLAB protokol. Pouze sdílením našich zkušeností můžeme všichni zlepšit úroveň stomatologie a péče o naše pacienty.

přednáška

Umění celkových protéz

MUDr. Jiří ZVOLÁNEK

Pan doktor Jiří Zvolánek se specializuje v protetice, a to jak ve fixní, tak snímatelné, ve snímatelné jsou jeho specielním zájmem celkové protézy a teleskopické snímací náhrady. Jeho dalším zájmem je estetické zubní ošetření, smile design a vše s těmito oblastmi spojené.

V protetice zdůrazňuje funkci a okluzi, které jsou neodmyslitelně spjaty s jeho nejoblíbenějším ošetřením, což jsou kompletní rekonstrukce chrupu.

Jeho učitelé v těchto oblastech jsou nejvýznamnější světoví protetici – Frank Spear, DDS  (Seattle, USA), Professor Dr. Alexander Gutowski (Schwäbisch Gmünd, Německo),

Dr. Diether Reusch (Westerburg, Německo), John Kois, DMD (Seattle, USA),

Dr. Walter F. Turbyfill (West Columbia, USA), Dr. Jiro Abe (Tokio, Japonsko) a mnozí další.

Pracuje ve své zubní praxi ZvolanekDental, přednáší a dělá praktické kurzy v protetice, funkci a estetice, ale také se účastní množství kurzů, aby si dále prohloubil své znalosti a dovednosti.