Od 8. října 12:00 hodin do 10. října 12:00 hodin proběhly volby per rollam do Rady a Revizní komise KZT ČR.

Komora zubních techniků má 662 aktivních členů.

Voleb se účastnilo 288 voličů, což je zhruba 44%.

Do Rady KZT se volilo 5 členů.

Zvoleni byli: Alexandra Seidlová, Naděžda Kroupová, Deana Hejnová, Martin Karbusický a Marián Svorad.

Počty hlasů viz. níže:

Do Revizní komise KZT se volili 3 členové.

Zvoleni byli: Petr Zapletal, Milada Kvasničková a Iveta Vetýšková.

Počty hlasů viz. níže:

Do 31. 1. 2020 byla podle Vnitřního předpisu č. 2 upravujícího podmínky volební kampaně povinnost pro zájemce o práci v KZT ČR podat kandidátky.

K tomuto dni obdržel sekretariát 7 kandidátek do Rady KZT a 4 kandidátky do Revizní komise.
 
Kandidáti do Rady KZT ČR:

Bc. Černá Jana 

Hejnová Deana

Karbusický Martin

Kroupová Naděžda

Bc. Seidlová Alexandra

Svorad Marián

Mgr. Wrchlabský Peter

 
Kandidáti do Revizní komise KZT ČR:

Kvasničková Milada

Tomečková Věra

Vetýšková Iveta

Zapletal Petr

 

Vnitřní předpis č. 2

Přihláška kandidáta do Rady KZT – soubor PDF

Přihláška kandidáta do Revizní komise KZT – soubor PDF

Přihláška kandidáta do Rady KZT – soubor Doc

Přihláška kandidáta do Revizní komise KZT – soubor Doc