Revizní komise KZT ČR

Tomečková
Věra

Předseda
revizní komise

+420 603 761 197

Kvasničková
Milada

člen
revizní komise

+420 603 269 823

Vetýšková
Iveta

člen
revizní komise

+420  728 584 257