PODMÍNKY INZERCE

KOMORA ZUBNÍCH TECHNIKŮ ČR, Ostrovského 253/3, 15000 Praha 5, IČ 22832904, je provozovatelem Inzerce na www.komorazt.cz dále jen PROVOZOVATEL.

OBECNÉ PODMÍNKY

Inzerce umožňuje vkládat soukromým osobám a podnikatelům, dále jen ZADAVATEL, nabídky zboží a služeb. Obsah inzerce musí souviset s oborem zubního technika, obecně se stomatologií. Komerční inzerce je zakázána.  Konečné rozhodnutí o tom, zda inzerát má nebo nemá komerční charakter, si vyhrazuje Provozovatel. Inzerce je poskytována zadavatelům zdarma.

INZERÁT

Vložený inzerát bude zveřejněn po dobu 60 dnů. Po uplynutí této doby bude automaticky vymazán. Zadavatel obdrží 2 dny před ukončením inzerce e-mail s upozorněním a odkazem, kde si může inzerát prodloužit. Zadavatel má možnost kdykoliv sám inzerát odstranit pomocí přístupového klíče, který mu bude zaslán při vkládání inzerátu. Z důvodu ochrany proti spamu nebude v inzerátu zobrazen e-mail Zadavatele, i když jeho uvedení je povinné.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Provozovatel má právo vymazat inzeráty, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, etickými pravidly, dobrými mravy nebo ohrožující veřejný pořádek. Dále pokud poškozují dobré jméno provozovatele nebo jsou v rozporu s jeho zájmy.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerát a není povinen uvést důvod odmítnutí.

Provozovatel smí provést nezbytné změny inzerátu (přesunutí do správné kategorie), popř. inzerát celý smazat.

Provozovatel nenese zodpovědnost:

  • za obsah sdělení, kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí
  • za zneužití osobních dat zadavatele uvedených v inzerátu
  • za škody, které by zadavateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Inzerce
  • za škody, které by zadavatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Inzerce nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností

PRÁVA A POVINNOSTI ZADAVATELE

Zadavatel má právo:

  • na zveřejnění inzerátu, pokud splní všechny podmínky inzerce
  • kdykoliv zrušit nebo prodloužit svojí inzerci
  • zveřejnit svou vlastní e-mailovou adresu v textu inzerátu i přes negativní doporučení Provozovatele

Zadavatel odpovídá v plném rozsahu za obsahovou stránku svého inzerátu ve smyslu „Zásad etické reklamní praxe platné v ČR“ a závazných právních norem (zákon 634/92 Sb.) o ochraně spotřebitele. Je zodpovědný za pravdivost zveřejněných údajů a za škody způsobené porušením těchto pravidel.

Zadavatel souhlasí:

  • s anonymním užitím registračních údajů.
  • se zasíláním e-mailů na adresu, kterou uvedl v souvislosti s využíváním služeb Inzerce. Tento e-mail může mít informační či reklamní charakter.
  • se zněním aktuální verze podmínek pokaždé, když použije služby Inzerce.

Tyto podmínky nabývají platnost okamžikem zveřejnění a Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Tyto “Podmínky inzerce” vstupují v platnost s účinností od 1. července 2014.