XIII. Sněm KZT ČR – volební

24. 9. 2023 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem XIII. Sněm KZT ČR – volební

Aktuality Novinky

Dne 23. 9. 2023 proběhl 13. Sněm KZT ČR, který byl Sněmem volebním. Sněm se uskutečnil v oblíbeném prostředí hotelu Pyramida, který se nachází v Praze 6 – Břevnově v klidné části Prahy.

Součástí Sněmu bylo školení BOZP+PO+odpady a díky tomu zřejmě zaznamenal jednu z nejvyšších účastí během posledních let.

Po úvodních oficialitách Sněmu (schválení programu a schválení komisí) zazněla od prezidentky Alexandry Seidlové zpráva o činnosti KZT za celé uplynulé volební období, ale rovněž stručně shrnula činnost komory za celé období, kdy vykonávala funkci prezidentky. Zdůraznila tři oblasti, které si dala jako cíl – nápravu v oblasti „I“ kódů, nápravu v ekonomické gramotnosti zubních techniků, a inovaci sazebníku. Všechny tři úkoly byly v rámci možného splněny, cítí tedy správnou chvíli na odchod. Poděkovala všem členů Rady, kdy vyzdvihla jednotlivé členy a jejich činnost, zdůraznila, že viceprezident Karbusický je na převzetí pozice připraven. Dále poděkovala sekretariátu za perfektně odvedenou práci a poděkovala za práci jednotlivým členům Revizní komise.

Potom následovaly zprávy o hospodaření v roce 2022, návrh rozpočtu na rok 2024 a zpráva mandátové komise. Pan Zapletal seznámil účastníky sněmu se zprávou revizní komise, ve které zazněl návrh o zavedení statutu „Čestného člena KZT“. Znění statutu bylo odsouhlaseno a rovněž bylo schváleno udělení statutu „Čestného prezidenta“ paní Seidlové a statutu „Čestného člena Rady“ paní Kroupové.

V dílčích zprávách, paní Kroupová předvedla prezentaci o povinnostech výrobců zdravotnických prostředků na zakázku a seznámila účastníky, co se odehrálo na schůzce SÚKLu s Asociacemi výrobců ZP na zakázku, která proběhla bezprostředně 2 dny před Sněmem a které se zúčastnila s paní Tůmovou. Kolem tohoto tématu se rozpoutala bohatá diskuse. Paní Kroupová přislíbila, že prezentaci umístí na web KZT. Najdete ji níže.

Pan Karbusický představil výsledky spolupráce s NCONZO v oblasti akreditovaných kurzů a oznámil, že kurz „ortodoncie základní“ je připraven k akreditaci. Paní Seidlová ho doplnila, že dle informací z NCONZO kurz „podnikatelské minimum“ nebude akreditován, ale bude zařazen do inovačních kurzů.

Paní Tůmová pozvala všechny účastníky na Pragodent, oznámila, že stánek KZT se bude nacházet v hale č. 4 a přednášky pro techniky budou probíhat v hale 2D.

Na závěr došlo k hlasování o úpravě Volebního řádu a Stanov. Volební řád byl doplněn o možnost voleb per rollam nejen při mimořádné situaci. Ve Stanovách se hlasovalo o zvýšení členského poplatku. Původní návrh byl 3 100 Kč pro podnikatele a 1 000 Kč pro ostatní. Od pana Karbusického vzešel návrh na vyšší částky 3 500 Kč pro podnikající člen, odborný zástupce, statutární orgán obchodní společnosti (jednatel, člen představenstva), společník s.r.o., majitel a.s. a 1 200 Kč pro ostatní. Tento návrh byl nakonec optickou většinou přijat. Dále bylo do Stanov doplněno a schváleno, že funkční období prezidenta je omezeno na dvě po sobě jdoucí období a při změně prezidenta platí roční přechodné období pro předání funkce.

Před samotnými volbami si účastníci Sněmu schválili 7 člennou Radu. Následovalo představení kandidátů do voleb KZT. Pan Antonín Skokan při představování svou kandidaturu vzdal. Zůstalo 9 kandidátů do Rady a 1 kandidát do Revizní komise. Všichni kandidáti do Rady kromě Martina Holečka souhlasili s tím, že v případě neúspěchu mají zájem pracovat v Revizní komisi.

 

VÝSLEDKY VOLEB DO RADY KZT

 

1.- 2.

 Deana Hejnová, MBA

212

1.- 2.

 Ing. Dominik Bauer

212

3.

 Bc. Markéta Volrábová

203

4.

 Martin Holeček

178

5.

 Bc. Martin Karbusický

171

6.

 Mgr. Lukáš Seidl, MPA

150

7.

 Soňa Vošmiková

149

8.

 Roman Pacas

72

9.

 Petr Tomek, Dis

61

Z 228 platných volebních lístků vzešlo 7 úspěšných kandidátů, kteří si mezi sebou zvolili za prezidenta pana Lukáše Seidla /bez příbuzenského vztahu k bývalé prezidentce/, a ten si k sobě dle Stanov vybral za viceprezidenta paní Deanu Hejnovou. Oba byli do funkcí potvrzeni Sněmem.

Do Revizní komise byla zvolena paní Monika Kosturiková a neúspěšní kandidáti do Rady KZT pan Roman Pacas a pan Petr Tomek postoupili do Revizní komise.

Zvolený pan prezident přednesl krátké prohlášení.

Na závěr po procedurálních bodech, kterým je usnesení a organizační záležitosti, následovalo poděkování bývalé Radě a Revizní komisi za práci, kterou odváděli pro Komoru.