Sběr výkazů ÚZIS za rok 2021

28. 2. 2022 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sběr výkazů ÚZIS za rok 2021

Aktuality Novinky

Od 1. března začíná ÚZIS rozesílat datovou schránkou nebo e-mailem výkazy pro statistické zpracování. Vyplnění výkazů je splnění Vaší zákonné povinnosti stanovené zpravodajské jednotce, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3 zákona o státní statistické službě při statistických zjišťováních ÚZIS ČR za rok 2019. Výkazy za rok 2021 je možné odevzdat pouze v elektronické podobě v období od 1. března do 2. května 2022. Výkazy zaslané v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané! 

V této souvislosti ÚZIS informuje o změně lhůty pro vyplňování NR-ZP, ke které došlo
s účinností od 1. ledna 2022 zákonem č.326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví. Tato lhůta je ve smyslu ustanovení § 77 odst. 4
novelizovaného zákona o zdravotních službách nastavena na frekvenci bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku údaje nebo o jeho změně zapisující osoba dozví. To znamená, že jakoukoli změnu ať se jedná o přijetí nového zaměstnance nebo ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jste povinni oznámit do 3 dnů od této události.

Výkazy je možné vyplnit a odeslat přímo kliknutím na odkaz, který ve svém dopise ÚZIS uvádí bez toho, aniž byste se přihlašovali do systému registrů rezortu zdravotnictví (EREG)

KZT Vám však doporučuje přihlásit se do systému registrů rezortu zdravotnictví, kde zároveň můžete ověřit, do jakého data máte platnost registrace výrobce zdravotnických prostředků (kliknutím na ikonu “RZPRO” a poté na ikonu “Osoba”). Prodloužení registrace lze provádět nejdříve 6 měsíců, ale nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti. To znamená končí-li platnost registrace např. 25. 8. 2022 tak nejdříve můžete registraci prodloužit od 25. 2. 2022 a nejpozději do 25. 6. 2022. Toto si prosím zkontrolujte, protože pokud prošvihnete termín prodloužení, registrace Vám bude automaticky ukončena a Vy budete muset žádat o novou, ta je SÚKLem zpoplatněna částkou  nyní již 3 000,- Kč. Zároveň si můžete zkontrolovat NRZP, zda máte vyplněné aktuálně zaměstnané pracovníky.

Co se týká výkazů pro ÚZIS, tak budete vyplňovat opět výkaz E (MZ) 1-01 Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb a výkaz E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování.

Velmi podrobný návod, jak výkazy vyplnit najdete na odkazu:

https://komorazt.cz/2018/04/vykazy-pro-uzis-2/