Vláda schválila navýšení minimální mzdy

5. 11. 2021 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vláda schválila navýšení minimální mzdy

Aktuality Novinky

Od 1. 1. 2022 se opět zvedá minimální mzda a zároveň se upravují nejnižší úrovně minimální zaručené mzdy odstupňované podle složitosti práce. Dnes 5. 11. 2021 o tom rozhodla dosluhující vláda. 

Minimální mzda se zvyšuje o 1 000 Kč z 15 200 na 16 200 korun. Tato suma ovšem neplatí pro naši profesi, zde je povinnost platit zaměstnanci minimální zaručenou mzdu. Ta garantuje nejnižší možný příjem, který musí zaměstnanci určitých profesí za svou práci dostat.

U zubních techniků se uplatňuje minimální zaručená mzda následovně:

Pro asistenta zubního technika je určena skupina prací č. 4 a všichni ostatní zubní technici od 1. 9. 2017 spadají do skupiny č. 5 díky Novele zákona č. 96/2004 Sb., která ruší rozdělení techniků na pracující pod odborným dohledem a bez dohledu.

To znamená, že zaručená mzda asistenta zubního technika se navyšuje o 1 300 Kč, činí tedy od ledna 21 800 Kč, mzda pro zubního technika se zvyšuje o 1 500 Kč a činí 24 100 Kč. Zvýrazněno modře v tabulce. V obou případech navýšení činí téměř 7%.