3 otázky kandidátům na prezidenta ČSK

1. 2. 2021 / Comments (0)

Blog


V souvislosti s kandidaturou na prezidenta ČSK položila KZT kandidátům několik otázek, aby si zubotechnická veřejnost mohla udělat obraz o tom, jakým směrem se bude ubírat spolupráce s budoucím nejvyšším představitelem ČSK.

MUDr. Pavel Smažík

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

MUDr. Jiří Hrabák

1) Z většiny ordinací cítí zubní technici stálý tlak na cenu, což ve své podstatě vede k nucenému snižování kvality konečného výrobku. Jakým způsobem byste jako prezident ČSK změnil pohled lékařů na nastavení poměru ceny a kvality?

MUDr. Pavel Smažík

Stomatologická péče je jeden celek. A její dělení na péči lékaře, hygienistky a technika je jeden z hlavních problémů, které v Česku vidím. Proto se plánuji zasadit zaprvé o změnu vnímání důležitosti kvalitní zubní péče, a to jak u pacientů, tak u státních orgánů a pojišťoven. Zároveň věřím, že nebude těžké nastavit podmínky tak, abychom dosáhli odpovídajícího docenění kvality protetických prací zubními lékaři. A zadruhé se budu snažit o revizi a přenastavení desítky let starých principů úhrad protetické péče, tak, aby kvalitní a dlouhodobě funkční protetika byla výhodná pro všechny zúčastněné: pacienty a jejich pojišťovny, zubní lékaře a především pro zubní techniky. Nerad bych se dožil toho, že cenový tlak způsobí zhroucení celého oboru zubních techniků. 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Teď bych tu mohl něco populisticky říkat ale fakticky. Pro techniky je důležité, abychom protlačili PS PČR Přílohy číslo 1 a 4 zákona 48. To Vám přinese peníze napřímo a garantuje řadu možností přivýdělku. U drtivé většiny stomatologů, to je to klíčové. Nejde o sliby- za moje období se zvýšily příjmy za výrobky ze ZP jako nikdy. Něco jiného jsou smluvní ceny u nadstandartů. Stěžují si mi technici i lékaři, že druhá strana po nich chce nesmyslné ceny. To vypadá, že trh funguje. Sám mám zubní laboratoř, tak vím, že musím hledat „díry na trhu“, jinak mně jiná laboratoř „sejme“.

MUDr. Jiří Hrabák

Tento problém řeší laboratoře i ordinace dlouho a místo řešení se jen v čase prohlubuje. Bohužel řešení v oblasti smluvní péče je v úhradách od zdravotních pojišťoven. Mnoho let úhrada stagnovala, ale náklady rostly. Kde je fixní cena, ale náklady na práci a materiály rostou, tam lze jen snížit čas na zhotovení a to vede nevyhnutelně ke snížení kvality. Zubní technici musí jasně definovat za jakou cenu lze zhotovit daný výrobek v laboratoři kvalitně a spolu se zubními lékaři konečnou cenu přenést do úhradové vyhlášky. Už dnes vnímám, že snímací náhrady mnoho laboratoří vyřazuje z nabídky a není se čemu divit. Mnozí zubní technici už nechtějí práci dotovat a nebo dále snižovat kvalitu, ale stejně tak zubní lékaři. Nejsnazší a nejrychlejší cesta je, že se “I” kódy změní na “C” a umožní všem pracovat za reálnou cenu. Druhou možností je, že výrobek zůstane “plně hrazený” a zvýší se úhrada od pojišťoven na reálnou cenu, ale zubní lékaři sami spíše preferují částečnou úhradu. Nejdůležitější je, aby toto téma otevírala Komora a nikoliv politici. Jsme dentální team, náš cíl je společný a to obnova funkce a estetiky chrupu. Při odevzdání výrobku musí mít úsměv všichni. Pokud jde o výrobky mimo úhradu z veřejného pojištění, trh si vždy pořadí sám a zde to je zcela na dohodě ordinace-laboratoře.

2) V souvislosti s rozvojem technologií se rozvíjí trend suplování práce zubního technika v ordinacích, což v přímé vazbě na čas znamená upozadění odborné péče, která přísluší pouze zubnímu lékaři a která se stává veřejnosti stále méně dostupná. Považujete tento trend za žádoucí a nevyhnutelný?

MUDr. Pavel Smažík

Trend je něco, co nastává v souvislosti s měnícími se podmínkami. To, že stomatologie se mění a digitalizuje je fakt, se kterým se musíme všichni sžít. A stejně tak je třeba přijmout aktuální vývoj, kdy digitalizace umožňuje zhotovení jednoduchých protetických prací i přímo v ordinaci. Proto vidím jako optimální budoucnost oboru zubních techniků stav, kdy individuálně zhotovené a vrcholně estetické práce budou doménou zkušených zubních techniků, kteří se jim budou moci plně věnovat, protože jednoduché náhrady budou zhotovovány stále častěji strojově, ať už v laboratoři, nebo v ordinaci. Obor zubního technika rozhodně prochází mimořádně turbulentním obdobím na celém světě a je třeba se nové situaci přizpůsobit.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Pokud myslíte CAD/CAM, tak to nikdo nezmění. Popravdě- řada laboratoří má práce více ale ta se koncentruje. Zda to dopadne jako v USA, kde jsou megalaboratoře, které dokáží být na vysokém poměru cena/výkon, nevím. Je jisté, že se zubní technici budou muset spojovat. Máme světově unikátní počet malých laboratoří, které nejsou schopné kupovat technologie- původní laboratoře se drobily. Jako se spojují lékaři do velkých celků, čeká to i techniky. Dnes je konkurence na kliknutí tlačítka kdekoli na zeměkouli. To nezmění žádný prezident ČSK. Něco vymýšlíme na úrovni EU, ale klíčová konkurence je mimo EU.

MUDr. Jiří Hrabák

Digitalizace je nevyhnutelná, ale je to doplněk práce člověka. Inzerovat CEREC jako tiskárnu na peníze (jak jsem viděl na školení) je zavádějící a produkuje často něco, co bych nechtěl ani zadarmo. Protože každá technologie vyžaduje čas, dovednost a zkušenost. Sám mám CEREC od roku 2012 a dnes již druhý. Je to doplněk, v ordinaci se lze dostat jen na určitou úroveň, má to své jasné limity v zubní praxi. Z mého pohledu digitalizace šetří malou práci laboratoři a dává čas na práci velkou. Digitalizace prostupuje i laboratoře a otisky nahrazují scany, laboratoře tisknou, frézují a tyto postupy vytlačují analogové, ale osobně vidím skvělou syntézu technologie a ruční práce, která je ku prospěchu všech a o práci zubní techniky nepřipraví, naopak. 

3) Jak byste definoval důležitost pozice zubního technika v týmu?

MUDr. Pavel Smažík

Ta role je klíčová. Stomatologie má podle mě 3 základní pilíře: prevence, léčba a náhrada ztracených tkání, tedy protetika. Jakkoliv bych si přál, aby někdy v budoucnu byla kvalita prevence taková, že nebude docházet ke ztrátám zubů, tuto utopickou budoucnost máme ještě daleko před sebou. Takže co nejkvalitnější náhrady zubů jsou, a ještě dlouho budou klíčovým prvkem rekonstrukce orálního zdraví každého člověka.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

To je prostor na krásná slova. Samozřejmě si techniků velmi vážíme a často rozhodují oni o spokojenosti pacienta. Také je ale pravda, že nyní v EU probíhá změna kompetencí členů dentálního týmu a je to velká bitva mnoha hráčů. Shodou okolností jsem v týmech, kde se to řeší, ale to je asi na přednášku nebo delší materiál.

MUDr. Jiří Hrabák

Jeho pozice je hned vedle zubního lékaře. Náš tým je jak auto, motor je důležitý, on je hlavní pro výkon, ale bez dobré spojky nikdy nevyužije svůj potenciál naplno. Můžeme se bavit zda ruční, nebo automat, ale vždy je pro maximální výkon motoru v autě nutná. Stejně tak je zubní technik nutný pro maximální výkon zubního týmu. Důležité je nestát proti sobě, ale jako jeden tým, stát jeden druhému po boku. Budeme tak mnohem úspěšnější při překonávání překážek, kterým náš obor jako celek čelí. 

Úsměv je přirozený šperk.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..