Od 1. 1. 2021 se zvedá minimální a zaručená mzda

2. 12. 2020 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Od 1. 1. 2021 se zvedá minimální a zaručená mzda

Aktuality Novinky

Od 1. 1. 2021 se opět zvedá minimální mzda. Rozhodla o tom vláda ČR dne 16. 11. 2020. Ve Sbírce zákonů bylo toto Nařízení vlády č. 487, které rovněž upravuje nejnižší úrovně minimální zaručené mzdy odstupňované podle složitosti práce, zveřejněno dne 30.11.2020. 

Minimální mzda se zvyšuje z 14 600 na 15 200 korun. Tato suma ovšem neplatí pro naši profesi, zde je povinnost platit zaměstnanci minimální zaručenou mzdu. Ta garantuje nejnižší možný příjem, který musí zaměstnanci určitých profesí za svou práci dostat.

U zubních techniků se uplatňuje minimální zaručená mzda následovně:

Pro asistenta zubního technika je určena skupina prací č. 4 a všichni ostatní zubní technici od 1. 9. 2017 spadají do skupiny č. 5 díky Novele zákona č. 96/2004 Sb., která ruší rozdělení techniků na pracující pod odborným dohledem a bez dohledu.

To znamená, že zaručená mzda asistenta zubního technika se navyšuje o 900 Kč, činí tedy od ledna 20 500 Kč, rovněž o 900 Kč se navyšuje minimální zaručená mzda pro zubního technika a činí 22 600 Kč. Zvýrazněno modře v tabulce.