ČSSZ – Přehled o výši pojistného od 1. 7. 2020 pouze elektronicky

29. 6. 2020 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČSSZ – Přehled o výši pojistného od 1. 7. 2020 pouze elektronicky

Aktuality Novinky

ČSSZ přistupuje ke zjednodušení administrativních postupů souvisejících s placením pojistného a předkládáním přehledů a to následovně:

Přehled o výši pojistného od 1. 7. 2020 podávat pouze elektronicky.
Počínaje přehledem za kalendářní měsíc červen 2020, který zaměstnavatelé mají povinnost předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) ve lhůtě od 1. do 20. července 2020, lze toto podání učinit pouze v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu nebo do datové schránky určených orgánem sociálního zabezpečení ve formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního zabezpečení – tj. jako datovou větu výhradně ve formátu XML (PVPOJ). Nesplňuje-li podání tyto podmínky, nepřihlíží se k němu.

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů přehled předložit uvedeným způsobem (v elektronické podobě), může tak učinit v písemné podobě na předepsaném tiskopisu zasláním na adresu určenou OSSZ nebo předáním tohoto tiskopisu příslušné OSSZ. Přitom je povinen uvést důvod takového postupu. Tyto technické důvody se posuzují podle § 61 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, obdobně.

Zároveň s účinností od 1. 6. 2020 došlo k trvalému uzavření pokladen jednotlivých OSSZ. Placení pojistného, penále, přirážky k pojistnému, pokut a dluhu v oblasti nemocenského pojištění je od tohoto data možné provádět pouze bezhotovostně na příslušný účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb. Bankovní spojení jednotlivých OSSZ zveřejněno na webových stránkách ČSSZ.

Podrobné informace z ČSSZ najdete zde: Přehled o výši pojistného od 1. 7. 2020 pouze elektronicky