Podpora pro malá s.r.o.

29. 5. 2020 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podpora pro malá s.r.o.

Aktuality

Finanční správa již zveřejnila formulář žádosti o kompenzační bonus pro společníky s. r. o. 

Veškeré odkazy pro podpory najdete na: Podpora – covid 19

Žádosti již stejně jako u Pětadvacítky pro OSVČ přijímají finanční úřady. Podmínkou pro požádání je nečerpat již Pětadvacítku coby OSVČ, nepobírat na sebe coby na zaměstnance kurzarbeit a nemít společnost v úpadku či v likvidaci. Čestným prohlášením je potřeba taky prokázat minimální roční obrat.

Žadatelem o bonus může být fyzická osoba, která byla ke dni 12. března 2020 společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má

  • nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo
  • pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Na podporu nemůže dosáhnout společník, který zároveň vykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem. Na podporu též nemají nárok společníci firem, které byly mezi 12. březnem a 8. červnem v úpadku nebo v likvidaci nebo byly nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

O bonus mohou žádat i společníci firem se zaměstnanci. Firma navíc klidně na zaměstnance mohla brát podporu kvůli koronaviru, například z programu Antivirus. Jedinou výjimkou je, kdyby společník firmy byl zároveň zaměstnancem a zároveň sám na sebe jako zaměstnance podporu poskytovanou zaměstnavatelům (například z programu Antivirus) čerpal. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ.