Odložení splatnosti členských příspěvků

16. 3. 2020 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odložení splatnosti členských příspěvků

Aktuality Novinky

Vzhledem k tíživé situaci, která vznikla v souvislosti s šířením nákazy koronavirem a uzavíráním některých stomatologických praxí, do níž se některé laboratoře dostávají, Komora zubních techniků odsunuje splatnost členských příspěvků na konec dubna.

Víme, že je to jen drobná pomoc jako kapka v moři a že v současné době, řešíte důležitější problémy, které se samozřejmě dotkly nás všech. Máte na nás spoustu dotazů ohledně pojištění přerušení provozu, pracovněprávních vztahů a my se na ně snažíme získat sofistikovaná vyjádření – situace je ale nepřehledná, protože ČR nikdy nic podobného nezažila. Jak zjistíme něco podrobnějšího, budeme vás neprodleně informovat.

Zatím můžeme poskytnout informaci o možnosti legálního přerušení pracovní činnosti zaměstnanců podle zákoníku práce

1) Nařízená dovolená

Dovolenou nařizuje zaměstnavatel, při které musí dodržet tyto důležité podmínky: nařízenou dovolenou je povinen písemně oznámit zaměstnanci aspoň 14 dnů předem a musí přihlédnout k potřebám zaměstnance.

Ovšem nařízení vlády zakazuje všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům od 16. 3. do 24. 3. čerpat dovolenou. Na druhé straně ale doporučuje, osobám zajišťujícím zdravotní služby omezit přímý kontakt se zákazníky, což způsobilo v některých případech zavření nebo omezení stomatologických ordinací.

2) Překážka v práci na straně zaměstnavatele

  1. a) Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj (tj. porucha strojního zařízení, absence dodávky surovin, chybné podklady atp.) příslušní mu náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. V případě přerušení práce v důsledku povětrnostních vlivů nebo živelných událostí příslušní zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

  1. b) Jiné překážky: O jiné překážky v práci jde v ostatních případech, kdy zaměstnanec nemůže konat práci z důvodů na straně zaměstnavatele a přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Zákoník práce pak výslovně počítá např. se situací, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků či služeb, kdy náhrada mzdy musí činit nejméně 60 % průměrného výdělku.