X. řádný Sněm KZT ČR

14. 4. 2019 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem X. řádný Sněm KZT ČR

Aktuality Novinky

Vážení kolegové,

X. řádný Sněm KZT se uskutečnil v sobotu 13. dubna 2019 v hotelu PYRAMIDA, který se nachází v Praze 6 – Břevnově. Sněmu se zúčastnilo 124 řádných členů a 3 hosté.

Po úvodních oficialitách Sněmu (schválení programu a schválení komisí) zazněla od prezidentky Alexandry Seidlové zpráva o činnosti KZT za rok 2018. Poté následovaly další zprávy o hospodaření za rok 2018 o rozpočtu na rok 2019, zpráva revizní komise a také zpráva mandátové komise. V dílčích zprávách byli členové seznámeni o zvýšení zaručené minimální mzdy, informacích z ÚZIS. Poté se svou prezentací vystoupila paní Jitka Lefnerová zástupkyně firmy Glaxo, která přiblížila pozitiva používání fixačních krémů COREGA a vyzvala všechny zúčastněné, aby si po přestávce vyzvedli plnou tašku vzorečků.  Výhody spolupráce pojišťovny Kooperativa a Komory zubních techniků představil ve své prezentaci pan Bc. Jan Soukup.

Po výtečném obědu, který byl tentokráte servírován v nově zrekonstruované restauraci, následovaly informace o legislativních změnách týkajících se Novely zákona č. 48/1997 Sb., konkrétně byl představen návrh nového sazebníku, který by měl vejít v platnost 1.1.2020 a který je zredukován na minimum kódů. Výčet zpráv najdete v Usnesení Sněmu a podrobnosti v zápisu ze Sněmu, který bude po zpracování uveřejněn v rubrice mezi zápisy.