IX. Sněm KZT ČR

24. 4. 2018 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IX. Sněm KZT ČR

Aktuality Novinky

=

Vážení kolegové,

=

IX. řádný Sněm KZT se uskutečnil 21. dubna 2018 pro nás již známém prostředí hotelu PYRAMIDA, který se nachází v Praze 6 – Břevnově. Sněmu se zúčastnilo 183 řádných členů a 7 hostů.

Po úvodních oficialitách Sněmu (schválení programu a schválení komisí) zazněla od prezidentky Alexandry Seidlové zpráva o činnosti KZT za rok 2017. Poté následovaly další zprávy o hospodaření za rok 2017 o rozpočtu na rok 2018, zpráva revizní komise a také zpráva mandátové komise. V dílčích zprávách byli členové seznámeni o zvýšení zaručené minimální mzdy, celoživotním vzdělávání, informacích z ÚZIS, důležitých upozorněních ohledně GDPR a legislativních změnách týkajících se Novely zákona č. 48/1997 Sb.– výčet zpráv najdete v Usnesení Sněmu a podrobnosti v zápisu ze Sněmu, který bude po zpracování uveřejněn v rubrice mezi zápisy.

Na závěr proběhlo školení JUDr. Ing. Evou Radovou a Mgr. Matějem Grödlem z advokátní kanceláře Rada & Partner o pravidlech GDPR pro zubní laboratoře. Majitelé zubních laboratoří obdrželi tištěné materiály, aby mohli uvést procesy v zubní laboratoři do souladu s GDPR. JUDr. Ing. Eva Radová se omluvila, že materiály ještě nejsou kompletní a že dluží dodat vzorovou smlouvu mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů.

Žádáme proto všechny zájemce (majitele laboratoří, členy KZT) o materiály ke GDPR, aby ještě vyčkali, než bude dodán zmiňovaný vzor smlouvy advokátní kanceláří (o dodání vás budeme na webu neprodleně informovat) a poté, aby  si zažádali na sekretariátu o zaslání celého souboru dokumentů, který jim bude poslán elektronickou formou.

DSC_0378  DSC_0376 DSC_0374  DSC_0372 DSC_0380  DSC_0383 DSC_0388  DSC_0390 DSC_0386  DSC_0394