Nezapomeňte – od 1. 1. 2018 se zvedá minimální zaručená mzda

15. 12. 2017 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nezapomeňte – od 1. 1. 2018 se zvedá minimální zaručená mzda

Aktuality Novinky

Nezapomeňte, že k datu 1.1.2018 se opět zvedá minimální a minimální zaručená mzda. Rozhodla o tom vláda ČR dne 21.8.2017. Od 1.1.2018 se zvýší minimální mzda z 11 000 na 12 200 korun. S růstem minimální mzdy výrazně vzroste i zaručená mzda. Ta garantuje nejnižší možný příjem, který musí zaměstnanci určitých profesí za svou práci dostat. U některých odborností se zaručená mzda zvýší z nynějších 22 000 na 24 400 korun měsíčně. U zubních techniků se uplatňuje minimální zaručená mzda následovně: Pro asistenta zubního technika je určena skupina prací č.4 a všichni ostatní zubní technici od 1.9.2017 spadají do skupiny č.5 díky Novele zákona č. 96/2004 Sb., která ruší rozdělení techniků na pracující pod odborným dohledem a bez dohledu. Zaručená mzda je nejnižší možná mzda, kterou je zaměstnavatel v podnikatelské sféře povinen poskytovat zaměstnanci s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je rozdělena do osmi skupin. Níže je zobrazena tabulka s novou výší zaručené minimální mzdy. Skupiny prací, které se týkají asistentů zubních techniků a zubních techniků jsou vyznačeny modře. minimální zaručená mzda Informace pro zaměstnavatele: Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody v kalendářním měsíci výše minimální zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek, a to bez ohledu na jeho zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonnost, což platí i pro zaměstnance odměňované úkolovou mzdou. Informace pro zaměstnance: V případě, že zaměstnanec neobdrží od zaměstnavatele minimální zaručenou mzdu, má možnost podat podnět k provedení kontroly na příslušném oblastním inspektorátu práce nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce, protože se jedná o porušování pracovněprávních předpisů. Upozorňujeme, že nařízení o minimální zaručené mzdě není dílem KZT, jak se někteří zubní technici mylně domnívají, ale je to zákonem stanovené vládní nařízení.