Informace ke sběru výkazů na ÚZIS

8. 1. 2017 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace ke sběru výkazů na ÚZIS

Aktuality Novinky

V případě, že jste neobdrželi e-mail z ÚZIS, poskytujeme vám jeho znění níže. Nicméně z něho vyplývá, že sběr výkazů bude stejně jako loni probíhat v průběhu měsíců dubna a května, kdy v systému registrů resortu zdravotnictví v aplikaci Centrální úložiště výkazů (CÚV) naleznete dostupné předepsané výkazy. Blíže vás budeme informovat, až bude vyplňování výkazů aktuální.

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,

rádi bychom Vás informovali o vystavení finálního znění Programu statistických zjišťování (Výkazy) Ministerstva zdravotnictví na rok 2017, zpracované na podkladě vyhlášky Českého statistického úřadu č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017, a to včetně pokynů pro vyplňování. Současně si Vás dovolujeme informovat o aktualizaci výkazů a pokynů pro vyplňování za rok 2016, zejména v řadě ekonomických výkazů. Výkazy 2016 představují definitivní variantu po zapracování změnových požadavků příslušných odborných společností ČLS JEP a zdravotnické veřejnosti a respektují vyhlášku Českého statistického úřadu č. 302/2015 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2016.

Podobu výkazů a pokynů naleznete na adresách http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2016http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017.

Sběr výkazů proběhne stejně, jako v minulém roce, kdy Vám bude na kontaktní email vedený v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) zaslán alternativní odkaz pro vyplnění výkazů. V platnosti zůstává i druhá možnost vyplnit výkazy přímo ve webovém prostředí registrů resortu zdravotnictví, vstup na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup. Věříme, že tak jako v minulém roce, proběhne elektronický sběr dat bez potíží a nezatíží Vás.

Sběr výkazů za rok 2016 proběhne v období duben – květen, a bude uzavřen 31. 5. 2017.

Vážená paní, vážený pane, závěrem nám dovolte se na Vás obrátit s upozorněním, že je nutné z Vaší strany naplnit povinnosti stanovené zpravodajské jednotce zákonem, konkrétně ustanovením § 117 odst. 2, písm. d) zákona o zdravotních službách, podle kterého je poskytovatel zdravotních služeb povinen předávat údaje do Národního zdravotnického informačního systému, za přiměřeného použití § 10 odst. 3 zákona o státní statistické službě. Děkujeme předem za spolupráci. V minulém roce získaná kvalitní data významně přispěla ke klíčovým jednáním o nutné podpoře resortu zdravotnictví.

Pokud by cokoli v této věci bylo třeba dále upřesnit nebo pomoci, obracejte se prosím na spádově příslušného regionálního metodika:
Mgr. Jakub Kubát, DiS. (Jakub.Kubat@uzis.cz).

Děkujeme za ochotu a spolupráci.

Za Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR