Otevřený dopis prezidentovi České stomatologické komory

5. 4. 2016 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevřený dopis prezidentovi České stomatologické komory

Aktuality Novinky

Dne 1.4.2016 byl na webových stránkách České stomatologické komory zveřejněn příspěvek “Aktuální informace k úhradám stomatologických výrobků“, kde jsou podávány stomatologům nepravdivé informace.

KZT ČR na toto vyjádření reagovala otevřeným dopisem, který byl zaslán MUDr. Chrzovi. Znění otevřeného dopisu je níže:

Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych reagovala na Vaše sdělení ze dne 1.4.2016 „Aktuální informace k úhradám stomatologických výrobků “I”“, uveřejněné na webu ČSK.

Bohužel musím konstatovat, že Vámi uveřejněný text nereflektuje skutečný stav věcí a lze ho označit za nekorektní. S politováním musím konstatovat, že Vaše vyjádření je navíc zavádějící a může dokonce uvést stomatology v omyl. Pro nápravu věcí bych ráda upozornila, že Cenové rozhodnutí MZ ČR ze dne 24.3.2016 nenavyšuje všechny „I“ kódy, jak s ve svém sdělení zmiňujete, ale pouze tři kódy, a to celkové náhrady horní a dolní a částečné náhrady do 6ti zubů.

Dále se ve svém sdělení odkazujete na to, že informace uvedené na webu KZT se nezakládají na pravdě. Můžete prosím mně i našim členům, stejně tak, jako členům Vaší Komory sdělit, kterou konkrétní, nepravdivou informaci uvedenou na našich internetových stránkách jste měl na mysli? V případě že se z naší strany stala nějaká chyba, jsem připravena ji s omluvou dementovat. Pokud taková informace neexistuje, žádám totéž od Vás.

Souhlasím, že neexistuje žádný dokument, který by definoval poměr, jakým se má částka, o kterou jsou úhrady navýšeny, dělit mezi techniky a stomatology. Toto se opět ukazuje jako chyba, která vnáší mezi zubní techniky a stomatology neklid, proto bude naše snaha do budoucna směřovat právě do této oblasti. Poměr 2:1 je zubním technikům doporučován, jako korektní způsob, který koresponduje s historicky daným poměrem rozdělení úhrady, přestože mnozí zubní technici pociťují morální právo pro ponechání si celé částky, neboť hlavní zásluhu na navýšení má KZT.  

Velice mě mrzí, že v tak ožehavé věci, jako jsou dlouhodobě zakonzervované a systémově neřešené úhrady „I“ kódů nespolupracujeme, a jak se zdá, ani nenacházíme společnou řeč, díky které by se nepochybně již dávno podařilo potřebné změny prosadit. Věřím, že se nesrovnalosti, na které upozorňuji, brzo vyjasní, a že budeme moci lépe koordinovat naše aktivity do budoucna na základě partnerství a oboustranně výhodné spolupráce.

S pozdravem

Bc. Alexandra Seidlová

Prezident KZT ČR