Informace pro majitele datových schránek

29. 3. 2016 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro majitele datových schránek

Aktuality Novinky

=

Vážení kolegové,

=

Následující informace je pro majitele datových schránek.

Počínaje dnem 9. 2. 2016 jsou Správou základních registrů zdarma rozesílány roční výpisy o využívání údajů v registru osob. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby, které mají v registru osob zapsanou aktivní datovou schránku, obdrží za kalendářní rok 2015 seznam orgánů veřejné moci, které využívaly referenční údaje dané osoby a k jakým účelům. Výpis má informativní charakter a slouží ke kontrole přístupů k referenčním údajům osoby.

Tato služba vyplývá ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z ustanovení   § 14 odstavce 4: „Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatně osobě uvedené v odstavci 3 (osoba, o které jsou tyto údaje vedeny), má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za každý uplynulý kalendářní rok, do datové schránky.“ Na zprávu není třeba odpovídat ani  výpis poskytovat k dalšímu využití.

Do datové schránky bude doručen výpis s názvem „Záznam o využívání údajů v registru osob“. Prostřednictvím tohoto výpisu je příjemce informován, který orgán veřejné moci (OVM) si vyžádal informace z registru osob (položka Subjekt), pod jakou agendou (položka Agenda), kdy tak učinil (položka Datum a čas) a z jakého důvodu (Důvod/účel). V případě, že výpis o využívání údajů obsahuje vyšší počet záznamů, bude doručen v několika na sebe navazujících datových zprávách.

V případě, že jste obdrželi 2 výpisy, kde v jednom bylo uvedeno, že ke dni 31.3.2016  Vám bude ukončena činnost zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení, jedná se následující:

Dne 22. 3. 2016 došlo na úrovni základního registru osob (ROS) ke změně agendy, pod kterou je vedeno poskytování zdravotních služeb. Tento krok je čistě administrativní záležitost bez jakéhokoliv vlivu na udělená oprávnění. Ze strany poskytovatelů není třeba žádné reakce.

Změna je automaticky notifikována do datových schránek poskytovatelů následující formou:

– jedna zpráva obsahuje výpis s informací o registraci v agendě A1086 – Zdravotní služby pod Ministerstvem zdravotnictví,

– druhá zpráva nese informaci o zániku registrace v agendě A460 – Zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních k   31. 3. 2016.

Protože se jedná jen o administrativní krok bez vlivu na oprávnění, není potřeba, abyste se obraceli na příslušný krajský úřad.