5. ročník soutěže „Škola roku“

=

logo KZT          Protetika Plzeň          shera

=

5. ročník soutěže organizuje KZT ČR ve spolupráci s firmou PROTETIKA PLZEŇ s.r.o., přímým dovozcem materiálu SHERA do ČR                                                                                              

=

Zadání soutěže

=

Horní skeletová náhrada se třemi kotevními prvky, s jednostranně zkráceným zubním obloukem – 82105

Celková práce se skládá z:

1. Individuální otiskovací lžíce
2. Skusové šablony
3. Skeletové náhrady na duplikátu vyhodnoceného pracovního modelu

 

Kriteria hodnocení pro 5. ročník soutěže „Škola roku“ – šk.rok 2014/15

=

1. Umístění litých retenčních prvků se zřetelem na dělící linii a ohledem na měrné body na sponových zubech
2. Průběh a tvar spojovacích třmenů
3. Vypracování a modelace gingivální části náhrady
4. Přechod zubů do těla náhrady
5. Postavení zubů
6. Rozsah a tvar okrajů náhrady
7. Homogenita a vyleštění pryskyřičných částí náhrady
8. Homogenita a vyleštění kovových částí náhrady
9. Otiskovací lžíce – rozsah okrajů a celkové zpracování
10. Skusová šablona – rozsah okrajů, umístění voskových valů a celkové zpracování
11. Celkový dojem z odevzdané práce

 

Novinkou v tomto ročníku je zaměření na kvalitu – aplikace teorie v praxi, tj. správné vyhodnocení modelu při výrobě skeletové náhrady.

Cílem školení pro vyučující/odborný dohled bude především správné vyhodnocení modelu a následné přenesení těchto informací na náhradu při jejím zhotovení.

=

Školy musí dodat

=

   – individuální otiskovací lžíci ( perforovanou) – foto, duracrol, ……
   – skusovou šablonu – šelak, voskové valy
   – bazální vosk bez zubů jako kontrolu o plánování
   – kompletně  vyhodnocený sádrový model – bez odlehčení
   – dublovaný model  (silikonovou formu vylít  sádrou ) – tento je s odlehčením
   – dodání skeletové náhrady na duplikátu pracovního modelu
   – protiskus není  – nelze dodat

=

=

Seznam účastnících se škol:

=

Brno
Nymburk
Ostrava
Plzeň
Praha
Praha – SZŠ pro sluchově postižené
Ústí nad Labem

=

Školení vyučujících:

=

Proběhlo 12. prosince 2014 v Praze 5, v zasedací místnosti Ženských domovů – na adrese Ostrovského 253/3.

=

Termín dodání materiálu:

=

Dodání materiálu školám – do 31.1.2015

 

Složení hodnotící komise:

=

Kristina Franková

Lada Juranová

Pavel Tříska

Jaromír Tříska

Petr Zapletal