4. ročník soutěže „Škola roku“

 

4. ročník soutěže organizuje Komora zubních techniků ve spolupráci s firmou Interdent.

 

=

Zadání soutěže:

 

V zadání a v kritériích hodnocení vzhledem k níže uvedeným důvodům došlo ke změnám:

V listopadu loňského roku jsem se v zastoupení Rady KZT a hodnotící komise pro soutěž „Škola roku“ zúčastnila týdenního školení pro vyučující středních a vyšších zdravotních škol oboru zubní technik ve výukovém centru firmy Interdent v Celje.

Z důvodů nedostatečně definované podoby náhrady nám známé pod kódem 82014 bylo potřeba na místě pozměnit zadání pro snímací náhradu.

Úkol nakonec zněl : dolní třmenová náhrada s celolitými retenčními prvky

Jsem si jista, že to bylo rozhodnutí správné, protože vybavení výukové laboratoře je zaměřeno především na zhotovování kombinovaných fixních a snímacích náhrad různých druhů a i školitel Michal Skaza má v této oblasti velké teoretické a především praktické zkušenosti, které nám excelentně předával. Z komunikace s vyučujícími vyplynulo, že se příště můžeme pustit i do náročnějšího druhu náhrad.

Za hodnotící komisi Kristina Franková

=

1. Fazetované korunky

22 korunka vymodelovaná pro fazetování Superpontem C+B
odlitá, ponechaná na vtokovém systému
opískovaná
dosazená na pahýl
vnější plocha opískovaná Interaloxem
vnitřek korunky ponechán od broušení frézou při dosazování na pahýl
21 korunka vymodelovaná pro fazetování Superpontem C+B
odlitá
opískovaná
dosazená na pahýl
vypracovaná pro fazetování – vyleštěný vnější povrch, plocha pro fazetu opískovaná pískem 250 mikronů a vnitřní plocha korunky vypískovaná pískem 110 mikronů
11 korunka vymodelovaná pro fazetování Superpontem C+B
odlitá
opískovaná
dosazená na pahýl
vypracovaná pro nafazetování
nafazetovaná pryskyřicí C +B
vnější plochy vyleštěny, vnitřní plocha korunky opískovaná pískem 110 mikronů
12 korunka vymodelovaná pro fazetování Superpontem C+B
odlitá
opískovaná
dosazená na pahýl
vypracovaná pro fazetování
nafazetovaná pryskyřicí C +B
vnější plochy vyleštěny, vnitřní plocha korunky opískovaná pískem 110 mikronů
Všechny korunky budou odevzdány na pracovním modelu spolu s protiskusem

 

2. Částečná snímatelná náhrada pro oboustranně zkrácený zubní oblouk v dolní čelisti s litým podjazykovým třmenem a celolitými retenčními prvky

1 retenční prvky – spony celolité na zubech 33 a 44 – jejich vnitřní plochy upravit skleněnými perlami
2 spojovací prvek – leštěný podjazykový třmen – dosedovou plochu spojovacího třmene upravit skleněnými perlami a mechanicky doleštit
3 sedla náhrady – zhotovit licí technikou z MMA Interacrylu cast a pro doplnění chybějících zubů použít zuby Cross-Linked firmy Polident
Hotovou náhradu odevzdejte na duplikátu pracovního modelu a s modelem protiskusu

=

Kriteria pro 4. ročník soutěže „Škola roku“ / šk. rok 2013/2014

 

Fazetované korunky

1. přesnost a těsnost krčkového uzávěru
2. body kontaktu
3. homogenita použité slitiny po odlití
4. kvalita vyleštění kovu
5. příprava retenční plochy pro fazetu – rámeček u krčku, mechanická retence
6. přechod fazety na kovové plochy
7. kvalita vyleštění fazety (11,12)
8. kvalita zhotovaní pracovního modelu a protiskusu
9. úprava pilířů – Thomsonův řez, odlehčení lakem pro cement
10. celkový dojem z odevzdané práce

 

Částečná snímatelná náhrada pro oboustranně zkrácený zubní oblouk v dolní čelisti s litým podjazykovým třmenem a celolitými retenčními prvky

1. umístění litých retenčních prvků se zřetelem na dělící linii a ohledem na měrné body na sponových zubech
2. průběh a tvar lingválního spojovacího třmene
3. vypracování a modelace gingivální části náhrady
4. přechod zubů do těla náhrady
5. přechod retenčních a spojovacích prvků do těla náhrady
6. homogenita kovových i pryskyřičných částí náhrady
7. artikulace zubů s protiskusem
8. rozsah a tvar okrajů náhrady
9. mechanické vyleštění náhrady
10. celkový dojem z odevzdané práce

=

Seznam účastnících se škol:

=

odborný dohled vedoucí oboru
České Budějovice Bc. Koryčanová Hana Bc. Hejnová Alena
Hradec Králové Bc. Pitterová Monika Kalousová Vladimíra
Karlovy Vary Mgr. Chalupná Hana Mgr. Nová Martina
Nymburk Šotková Kristýna DiS. Bc. Vaněk Tomáš DiS.
Ostrava Mgr. Marková Denisa Mgr. Kubalová Liana
Plzeň Traxmandlová Táňa Krátká Zdeňka
Praha Mgr. Lázničková Jolana Černá Jana
Ústí nad Labem Říhová Ivana Mgr. Matyáš Břetislav

=

Školení vyučujících:

 

Slovinsko – Celje v termínu 25. – 29. 11. 2013

 

Termín dodání materiálu:

=

Do 15. 1. 2014, v případě, že objednání materiálů proběhne do 29. 11. 2013.

 

Složení hodnotící komise:

=

Kristina Franková – předseda

Lada Juranová

Jiří Taufer

Pavel Tříska

Jaromír Tříska

=

Zúčastnění soutěžící

=

škola korunky – vyrobil náhrada – vyrobil
České Budějovice Menčík Marek Kroutil Radek
Hradec Králové Kalousková Iva Jánová Veronika
Karlovy Vary Müllerová Jana Maněnová Monika
Nymburk Jandová Denisa Jelínková Sabina
Ostrava Klusová Petra Ogieglová Lenka
Plzeň Perlovská Nikola Knížek Tomáš
Praha Kováčová Veronika Blažek Jakub
Ústí nad Labem Němcová Pavlína Koubová Lucie

=

=

Vyhlášení výsledků soutěže

=

Proběhlo v rámci veletrhu Pragodent na stánku KZT v pátek 10. října 2014 ve 13:00 hod.

Byly oceněny nejlepší výrobky z fixní protetiky (fazetované korunky) a rovněž ze snímací protetiky (dolní třmenová náhrada s celolitými retenčními prvky) – vítězové obdrželi nádherný skleněný 3D laserově gravírovaný kvádr s protetickým motivem“.

Vítězkou za nejlépe zhotovené 4 fazetované korunky se stala tak jako v minulém ročníku soutěže studentka Jana Müllerová, která pracovala pod vedením Mgr. Hany Chalupné ze školy v Karlových Varech. Vítězkou za nejlépe provedenou částečnou náhradu se stala studentka Monika Maněnová opět ze školy v Karlových Varech pod vedením Mgr. Hany Chalupné.

V celkovém hodnocení škol obsadila:

1. místo škola Karlovy Vary – vyhrála pohár soutěže „Škola roku“ , který převzala Mgr. Hana Chalupná

2. místo škola Ústí nad Labem

3. místo škola Plzeň

Rada KZT se rozhodla, že udělí speciální cenu studentce Janě Müllerové, která dokázala s přehledem zvítězit 2 ročníky za sebou a pevně doufáme, že knihu s názvem “AFG MODELLING” od kolektivu italských autorů, která je určena všem dentálním odborníkům, kteří chtějí pokročit v náročném umění tvorby anatomie umělých zubů, jí bude přínosem do další práce v oboru zubní technik.