3. ročník soutěže „Škola roku“

=

3. ročník soutěže organizuje Komora zubních techniků ve spolupráci s firmou Interdent.

=

=

Zadání soutěže:

=

1. Konstrukce fasetovaného můstku 13 –21- 23 metodou ztraceného vosku

2. Celková dolní náhrada s litou výztuží

 

=

Kriteria pro 3. ročník soutěže „Škola roku“ / šk. rok 2012/2013

 

Konstrukce fasetovaného můstku 13 –21- 23 metodou ztraceného vosku

 1. kvalita zhotovení pracovního modelu včetně úpravy hranice preparace pahýlů a dosedových ploch dotykových mezičlenů
 1. vymodelování anatomického a morfologického tvaru zubů s ohledem na mezičelistní vztahy, artikulaci s protiskusem a zařazením do oblouku
 2. hodnocení bodů kontaktu
 3. kvalita zhotovení dostatečné mechanické retence pro fasety a kovového lemu v oblasti krčkového uzávěru
 4. hodnocení spojů mezi jednotlivými členy můstku
 5. vytvoření podmínek pro čištění můstku v mezizubních prostorech a na dosedových plochách dotykového mezičlenu
 6. zhotovení přesného krčkového uzávěru u pilířových korunek
 7. kvalita homogenity odlitku
 8. vypracování a vyleštění povrchu konstrukce/do vysokého lesku
 9. vypískování vnitřních ploch korunek a ploch pro fasetování

 

Celková dolní náhrada s litou výztuží

 1. hodnotí se postavení zubů a jejich artikulace s protiskusem
 2. rozsah, tvarování a okraje baze náhrady
 3. vypracování přechodu baze kolem zubů
 4. celkové vypracování a vyleštění náhrady
 5. tvar, rozsah a umístění výztuže

 

Složení hodnotící komise:

=

Leo Průša – předseda

Kristina Franková

Jiří Taufer

Pavel Tříska

Jaromír Tříska

 =

Termín pro odevzdání soutěžních výrobků je do 28. 6. 2013

=

Soutěžní výrobky musí být odevzdány do tohoto data na sekretariát KZT ČR, kde budou pracovnicí sekretariátu očíslovány a poté hodnoceny podle zadaných kritérií hodnotící komisí. Nikdo další nebude znát, pod jakým číslem se která škola skrývá.

=

Zúčastnění soutěžící

=

škola můstek – vyrobil náhrada – vyrobil odborný dohled
Brno Švestková Simona Štecherová Jitka Bc. Ingr Pavel DiS.
České Budějovice Kadrnošková Eva Kirschnerová Diana Bc. Špaček Vladimír
Hradec Králové Kalousková Iva Kalousková Iva Bc. Doubravová Petra
Karlovy Vary Müllerová Jana Bedoev Sebastian Mgr. Nová Martina
Nymburk Ondračka Jakub Legnerová Denisa Šotková Kristýna DiS.
Olomouc Špalková Zuzana Kotová Hana Studničková Irena
Ostrava Harazimová Běla Líňová Lucie Mgr. Funioková Karin
Plzeň Perlovská Nikola Knížek Tomáš Bc. Traxmandlová Táňa
Praha Tobíšková Simona Veselá Kateřina Rippl Martin
Ústí nad Labem Němcová Pavlína Slavíčková Růžena Hnízdilová Miroslava

=

Vyhlášení výsledků soutěže

=

Proběhlo v rámci veletrhu Pragodent na stánku KZT v pátek 11. října 2013 ve 13:00 hod.

 

 

Byly oceněny nejlepší výrobky z fixní protetiky (horní frontální můstek) a rovněž ze snímací protetiky (dolní celková náhrada) – vítězové obdrželi nádherné odborné publikace Precision milling and partial dental constructions“ jejímž autorem je Henning Wulfes.

 

Jedná se o knihu, která je zaměřena na snímací částečné náhrady, určená pro ctižádostivé zubní techniky se smyslem pro detail, poskytuje komplexní, praktické a velmi detailní informace různých konstrukčních možností pro teleskopické a částečné zubní protézy.

 

Vítězkou za nejlépe zhotovený můstek se stala studentka Jana Müllerová, která pracovala pod vedením Mgr. Martiny Nové ze školy v Karlových Varech. Vítězkou za nejlépe provedenou celkovou náhradu se stala studentka Denisa Legnerová pod vedením Dis. Kristýny Šotkové ze školy Nymburk.

 

V celkovém hodnocení škol se na 3. místě umístila škola z Plzně, na 2. místě škola Nymburk a pohár soutěže „Škola roku“ za 1. místo si pro školu Karlovy Vary převzala z rukou pana Ing. Pavla Sovy Mgr. Martina Nová.

 

Výhercům gratulujeme.

=