Soutěž „Škola roku“

=

Komora zubních techniků ČR si je vědoma:

 

nutnosti posilovat poslání soutěže, jejímž smyslem je umožnit zúčastněným školám poměřovat   své   odborné znalosti získané při výuce aplikované prostřednictvím výroby zdravotnických prostředků a tím uspokojovat požadavky vyhlašovatele při zachování vysoké úrovně odbornosti předložených výrobků
zároveň nezbytnosti učinit systém soutěže přehledný a stanovit obecná pravidla pro její konání
odpovědnosti porotců jako rozhodujících činitelů pro zdárný průběh soutěže
významu kvalitně zpracovaných soutěžních podmínek jako podmínek smlouvy, nezavazujících nad míru nezbytně nutnou, nýbrž poskytujících dostatečný prostor k výrobní činnosti účastníků soutěže i dostatečný prostor pro vskutku odborné hodnocení předložených výrobků porotou
 
a proto vyhlašuje tento

 

 

„Soutěžní řád“

 

 

5. ročník soutěže „Škola roku“

 

4. ročník soutěže „Škola roku“

 

3. ročník soutěže „Škola roku“

 

2. ročník soutěže „Škola roku“

 

1. ročník soutěže „Škola roku“