Pro pořadatele akcí

=

=

Pozor změna - pro vyplňování „žádosti o vydání souhlasného stanoviska

=

Důležité upozornění pro pořadatele akcí

=

Pokyny pro vyplňování „žádosti o vydání souhlasného stanoviska profesní organizace“

=

Formulář pro “žádost o vydání souhlasného stanoviska profesní organizace se zařazením vzdělávací akce do kreditního systému celoživotního vzdělávání zubních techniků”

=

Změny v počtu kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání (tabulka)