Revizní komise KZT

E-mailové adresy členů Revizní komise jsou ve tvaru příjmení@komorazt.cz.

 

Tomečková Věra (předseda)
tomeckova@komorazt.cz 603 761 197
Kvasničková Milada kvasnickova@komorazt.cz 603 269 823
Vetýšková Iveta
vetyskova@komorazt.cz 728 584 257