Jak se stát členem KZT

Členem Komory se může stát každá fyzická osoba s plnou právní subjektivitou, která je profesí zubní technik nebo asistent zubního technika a o své členství se písemně přihlásí (řádným vyplněním přihlášky) a zaplatí členský příspěvek.

=
Členství v Komoře vzniká dnem, kdy částka členského příspěvku byla připsána na účet Komory, nebo byla jinou formou doručena do sídla Komory.

=

Výše členského příspěvku činí:

pro podnikajícího člena                                                             2 600,- Kč
pro člena zaměstnance                                                                600,- Kč
pro člena bez příjmu – důchodce, mateřská dovolená           400,- Kč.

=

Člen Komory má: =práva

===============povinnosti

===============výhody

===============výhody od dentálních firem
=

Člen Komory obdrží členský průkaz, na kterém bude mít uveden vlastní identifikační kód, který ho bude opravňovat k čerpání výhod pro členy.

Tento kód bude zároveň sloužit jako přihlašovací kód do uzamčených rubrik webových stránek Komory.  Spolu s tímto kódem mu bude zasláno i heslo. Více v přihlašovacích údajích. Na uzamčených webových stránkách budete moci sledovat zápisy z jednání Rady, můžete se účastnit členské diskuse, dostanete se do rubriky cenové politiky, budete mít přístup k důležitým dokumentům Komory, které budou právně zpracovány a rovněž v rubrice zákonů a formulářů naleznete vybrané pasáže týkající se přímo zubních laboratoří.

Máte-li zájem stát se členem Komory zubních techniků ČR a svým členstvím podpořit tuto organizaci, stáhněte si prosím přihlášku, vyplňte ji, vytiskněte a PODEPSANOU ji zašlete poštou na adresu:

Komora zubních techniků ČR
Ostrovského 253/3
Praze 5
150 00
 
Číslo účtu: 195781838/0600
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Konstantní symbol: 0308

=

Doklad o zaplacení Vám po vyžádání zašleme – kontaktujte: sekretariat@komorazt.cz