Kalkulačka minutove sazbyvýpočet minutového nákladu
Tabulka pro výpočet minutového nákladu  
náklady minulého období: laboratoř
mzdové náklady za zubní techniky (včetně odvodů) ročně
mzdové náklady na ostatní zaměstnance (včetně odvodů)
administrativa, úklid, rozvoz práce
ročně  
zdravotní a sociální pojištění podnikatele ročně
stomatologický materiál ročně
subdodávky (ZUM) – např.frézovací centrum ročně
odpisy hmotného majetku ročně
leasing ročně
provozní režie (pr)/ ročně
časový fond:
počet pracovních dnů (rok) dní 
počet dní absence za rok (abs) dní/rok
denní pracovní doba (dpd) hod
počet techniků (p)    
koeficient využití pracovní doby    
       
plánované položky zisku:
odměna za práci – „mzda“ ročně
fond investic ročně  
rizikový fond ročně
daňově neuznatelné výdaje ročně
podnikatelská odměna ročně
výpočet:
efektivní časový fond (t) minut
kalkulované příjmy redukované, (při 2,5% inflaci v roce 2017)
Minutová sazba (MS)    
 
Provozní režie – zahrnuje zbytek všech nákladů, především nájem, energie, opravy, telefony, účetnictví, úklid, školení, úklidové prostředky, papírenské zboží, jednorázové pomůcky, pohonné hmoty, svoz odpadů a mnohé další
Odměna za práci – (bez podnikatelské odměny) – kolik čisté mzdy by vám příslušelo měsíčně jako pouhému zaměstnanci respektive za jakou čistou mzdu byste našel na trhu stejně výkonného a odborného zaměstnance.
Fond investic – jaké měsíční "spoření" by pokrylo vaše investiční plány do budoucna na růst a modernizaci laboratoře? (Vydělte cílovou investici počtem měsíců, za které byste se chtěl k tomuto cíli dopracovat).
Rizikový fond – nebo-li rezervní fond. Jaké měsíční "spoření" by pokrylo rizika, proti kterým nejste chráněni (Dlouhodobá nemoc, úraz, soudní žaloba pacienta…)
Daňově neuznatelné výdaje – kolik měsíčně plánujete vydat za "neuznatelné" výdaje? (Nápoje pro zaměstnance a zákazníky, pohoštění na obchodních schůzkách, dary a pozornosti obchodním partnerům.)
Podnikatelská odměna – odměna za podnikatelské snahy, starosti a rizika. Finanční důvod, proč podnikáte. Jaká částka měsíčně vám připadá adekvátní?
Absence – dovolená, nemoc, školení…
(dpd) – "hrubá" pracovní doba – od příchodu do odchodu, včetně domácí eventuelní domácí administrativy
P – počet techniků. Může nabývat i desetinných hodnot, při rozdílné efektivitě pracovníků – zohledňující nižší pracovní úvazek, nižší výkonnost či sníženou pracovní schopnost.