Ortodoncie

Ortodoncie

 je obor, který se zabývá rovnáním zubů pomocí ortodontických aparátků (rovnátek). Řeší estetické i funkční nedostatky v postavení chrupu a to jak u dětí, tak i dospělých.

=

Fixní aparáty

Zhotovují se přímo v ordinaci ošetřujícím lékařem, nebo je možné i nepřímé lepení zámků na zuby pomocí tzv. nosičů zhotovených v zubní laboratoři, které zkracují pracovní čas v ústech na několik minut.

Ovlivňují celý orofaciální systém. (týkající se oblasti úst a obličeje)

Řeší těžší stěstnání zubů, u těchto vad někdy bývá nutná i extrakce (vytržení) stálých zubů.

Je nutné dobré zajištění hygieny pacientem, důležitá je i pravidelná péče hygienistky, jinak dochází k odvápnění skloviny a k zvýšené kazivosti zubů. Zámky se umisťují na přední nebo zadní plošce zubů. Nevýhodou fixních aparátů je finanční náročnost.

fix1 fix2

fix3fix5fix5

=

Fixně kotvené aparáty a přídavná zařízení k fixním aparátům

Výrobky jsou zhotovovány v zubní laboratoři specializovaným ortodontickým zubním technikem.

Jsou pevně kotvené na zubech. Slouží samostatně k léčbě v horní nebo dolní čelisti. Mohou ovlivňovat i vzájemné postavení čelistí nebo další typy se používají jako přídavná zařízení k fixním aparátům.

Výrobky jsou náročné na preciznost zhotovení a většina působí bez spolupráce pacienta.

pom1pom2pom3pom4pom5pom6pom7pom8pom9

 

=

Snímací aparáty

Rozdělují se na dvě základní skupiny:

Deskové aparáty – samostatně umístěné v horní nebo dolní čelisti, ovlivňují postavení jednotlivých zubů, tvar a velikost zubních oblouků.

Funkční aparáty – působící především na vzájemné postavení obou čelistí.

Všechny tyto typy výrobků jsou vyjímatelné z úst.

Výrobky jsou zhotovovány v zubní laboratoři. Výhodou aparátu je možnost zajištění dobré hygieny v dutině ústní a nižší finanční náročnost. Je však nutné důsledné nošení, aby bylo docíleno dobrých výsledků léčby.

snim1snim2snim3

snim4snim5snim6