Aktuality

Průzkum spokojenosti nelékařských pracovníků

30. 8. 2018

=

Vážení kolegové

=

Ministerstvo zdravotnictví spustilo dotazníkové šetření spokojenosti zdravotnického personálu, jehož cílem je zmapovat situaci a spokojenost nelékařského zdravotnického personálu napříč všemi specializacemi, obory a zdravotnickými zařízeními. Na základě jeho výsledků vypracuje strategický dokument, který předá jako doporučení zdravotnickým zařízením.

Naši specializaci nikdo neoslovil, jako by obor zubní technik vůbec neexistoval a nepatřil mezi nelékařská povolání.

KZT žádá zubní techniky k vyplnění tohoto dotazníkového šetření, aby si Ministerstvo zdravotnictví uvědomilo, že existuje i náš obor zubní technik, který má úplně jiné problémy než obor zdravotních sester. Otázky jsou cíleny vyloženě na spokojenost zaměstnanců, ale zodpovězení některých otázek je možno vynechat a na závěr dotazníku je kolonka, kde můžete cokoli Ministerstvu zdravotnictví sdělit, ale nezapomeňte tam napsat, že jste zubní technik.

Odkaz na vyplnění dotazníku – budete přesměrováni na stránku MZ, kde po kliknutí na obrázek dotazníku nebo na odkaz zde, se dostanete na zmiňovaný dotazník.